Αριθ.Πρωτ:ΑΤΚΕ 1078058 ΕΞ 2016 /1411 Σχετικά με την άρση αδικίας σε βάρος ανάπηρων συνταξιούχων, κάποιοι εκ των οποίων, μετά από γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών δεν κρίθηκαν δικαιούχοι με αποτέλεσμα να προσφύγουν κατά των αποφάσεων στα διοικητικά πρ

Αριθ.Πρωτ:ΑΤΚΕ 1078058 ΕΞ 2016 /1411 Σχετικά με την άρση αδικίας σε βάρος ανάπηρων συνταξιούχων, κάποιοι εκ των οποίων, μετά από γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών δεν κρίθηκαν δικαιούχοι με αποτέλεσμα να προσφύγουν κατά των αποφάσεων στα διοικητικά πρ


  Αθήνα, 23/05/2016
 Αριθ.Πρωτ:ΑΤΚΕ 1078058 ΕΞ 2016 /1411
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
 Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου Τμήμα Αναφορών
 ΚΟΙΝ: 1. Υπ.Εργασίας, Κοινωνικής
 Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης Γραφείο Υπουργού Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110, Αθήνα 2. Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου Δια της Βουλής των Ελλήνων
 
ΘΕΜΑ: Aιτείται την άρση αδικίας σε βάρος ανάπηρων συνταξιούχων, κάποιοι εκ των οποίων, μετά από γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών δεν κρίθηκαν δικαιούχοι με αποτέλεσμα να προσφύγουν κατά των αποφάσεων στα διοικητικά πρωτοδικεία και το δημόσιο προβαίνει σε καταλογισμό και ζητά τα ποσά που καταβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). - Απάντηση στην αριθ. 1684/8.4.16 αναφορά.
 
 Σε απάντηση της αριθμ. 1684/8.4.16 αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β. Κεγκέρογλου, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 Θέματα που αφορούν «νόμω και ουσία» τον νόμιμο τίτλο (τίτλο βεβαίωσης) εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των βεβαιουσών εν ευρεία εννοία αρχών και αποτελούν πρόκριμα για τα λοιπά ζητήματα που έπονται της ταμειακής βεβαίωσης και αφορούν στις διαδικασίες είσπραξης αυτών.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις που η καταχώρηση στα βιβλία εισπρακτέων βιβλίων της Δ.Ο.Υ. (ταμειακή βεβαίωση) έχει διενεργηθεί κατόπιν έκδοσης νόμιμου τίτλου είσπραξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90Α'Κ.Ε.Δ.Ε.) ή/και των άρθρων 30 και 45 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170α') Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύουν και αποστολή τους στο Τμήμα Εσόδων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., και μέχρι την τυχόν αναστολή είσπραξής τους κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης, οι Δ.Ο.Υ. διατηρούν το δικαίωμα να λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. μέτρα είσπραξης (αναγκαστικά, διοικητικά και ποινικά) που έχουν θεσπιστεί για την κατοχύρωση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
 
 

Πηγή: Taxheaven