Αρ. Πρωτ. 52319/19.5.2016 Απάντηση στην υπ’αριθμ.5256/9-5-2016 του ερώτηση του βουλευτή Β Πειραιώς, κ. Λαγού Ιωάννη προς το α) Υπουργείο Οικονομικών, β) Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, γ) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά

Αρ. Πρωτ. 52319/19.5.2016 Απάντηση στην υπ’αριθμ.5256/9-5-2016 του ερώτηση του βουλευτή Β Πειραιώς, κ. Λαγού Ιωάννη προς το α) Υπουργείο Οικονομικών, β) Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, γ) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά

Αθήνα 19-05-2016

Αρ. Πρωτ. 52319
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Δ'
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 10181
Πληρ.: Ε,Πατταδοπούλου
Τηλ.: 213 15141455, FAX: 210 3840972θέμα: Απάντηση στην υπ’αριθμ.5256/9-5-2016 του ερώτηση του βουλευτή Β’Πειραιώς, κ. Λαγού Ιωάννη προς το α) Υπουργείο Οικονομικών, β) Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, γ) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τον έλεγχο των μεγαλύτερων supermarkets της χώρας, όσον αφορά τις μεθόδους παραπλανητικής προσέλευσης πελατών και στις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για απατηλή και ψευδεπίγραφη διαφήμιση.


Σχετ.: 1. Το υπ’αριθμ.πρωτ. 552/12-05-2016 έγγραφο του γραφ.του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, της Γεν. Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς.
2. Το από 11-05-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου μας.

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων που αφορούν στην υπ’αριθμ. 5256/9-5-2016 του ερώτηση του βουλευτή Β’Πειραιώς, κ. Λαγού Ιωάννη όσον αφορά στο μέρος που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου μας, και ειδικότερα της Δ/νσης Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών, σχετικά με τον έλεγχο των μεγαλύτερων supermarkets της χώρας, όσον αφορά τις μεθόδους παραπλανητικής προσέλευσης πελατών και στις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για απατηλή και ψευδεπίγραφη διαφήμιση, σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

Η Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων Και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου μας, έχει ως αρμοδιότητα την εφαρμογή του ν.4177/2013 και της Υ.Α. Α2.718/31.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών-ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ), την εφαρμογή του ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» καθώς και του ν.4155/2013 (άρθρο 39).

Η Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων Και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτή, στα προαναφερθέντα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της διενεργεί ελέγχους, μεταξύ άλλων και σε supermarkets για την εφαρμογή τόσων των σχετικών διατάξεων περί ανάρτησης και τήρησης των πινακίδων λιανικής πώλησης με όλες τις απαιτούμενες ενδείξεις, όσο και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 98 της Υ.Α. Α2-718/31-07-2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών-ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) περί προωθητικών ενεργειών συσκευασμένων προϊόντων. Ουσιαστικά ελέγχεται εάν η πινακίδα στο ράφι του καταστήματος παρέχει τη σωστή πληροφόρηση στον καταναλωτή ώστε αυτός να μπορεί να κατανοήσει άμεσα και επαγωγικά το όφελος από την αγορά του προωθητικού προϊόντος.

Από την αρχή του έτους 2016 μέχρι και σήμερα έχουν διενεργηθεί είκοσι τρεις έλεγχοι σε (supermarkets- mini markets) και έχουν διαπιστωθεί πέντε παραβάσεις ύψους επτά χιλιάδων ευρώ ( 7000€).

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία μας ελέγχει μόνο τα ανωτέρω κυρίως αυτεπαγγέλτως, δεδομένου ότι δεν έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας συγκεκριμένες καταγγελίες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι εξαλείφθηκαν όλα τα φαινόμενα παραβατικότητας, και γι αυτό το λόγο οι έλεγχοι συνεχίζονται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν σχετικών καταγγελιών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝ. ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ

 

Πηγή: Taxheaven