Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/200/27.5.2016 Σύσταση της επιτροπής ενστάσεων για την εξέταση αιτημάτων αποδόσεως δαπανών του ΕΟΠΥΥ και παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο υποβολής των ενστάσεων αυτών

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/200/27.5.2016 Σύσταση της επιτροπής ενστάσεων για την εξέταση αιτημάτων αποδόσεως δαπανών του ΕΟΠΥΥ και παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο υποβολής των ενστάσεων αυτών

Αθήνα, 27/5/2016
Αριθ. Πρωτ.: Γ99/200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου: 210 52 15 279
E-mail: diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση της επιτροπής ενστάσεων για την εξέταση αιτημάτων αποδόσεως δαπανών του ΕΟΠΥΥ και παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο υποβολής των ενστάσεων αυτών»

ΣΧΕΤ.: το με αριθ. πρωτ. ΔΒ3/οικ. 16018/28.4.2016 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ

Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό, το οποίο αφορά τη διαδικασία υποβολής των ενστάσεων - προσφυγών των ασφαλισμένων κατά των απορριπτικών αποφάσεων παροχών σε είδος και παρακαλούμε για την εφαρμογή του.


Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣΠηγή: Taxheaven