Αριθ. πρωτ.: 511/26.5.2016 Αιτήματα πρώην εργαζομένων στο ξενοδοχείο «..........»

Αριθ. πρωτ.: 511/26.5.2016 Αιτήματα πρώην εργαζομένων στο ξενοδοχείο «..........»

Αθήνα, 26 Μαΐου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 511

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
TELEFAX: 210 5203872
Πληροφορίες: Π. Παναγιωτακοπούλου
Τηλέφωνο: 2131516475
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
Αθήνα

ΘΕΜΑ: Αιτήματα πρώην εργαζομένων στο ξενοδοχείο «Πεντελικόν».

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 1786/14.4.16 ΑΝΑΦΟΡΑ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές, κ. κ. Χ. Κατσώτη, Γ. Γκιόκα και Λ. Κανέλλη, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α.Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ν. Ιωνίας, έχει πραγματοποιήσει επιτόπιους ελέγχους στην επιχ/ση με την επωνυμία «.................» επί της οδού ........... στην ............., την 16/5/2013, την 18/7/2013 και 27/01/2015. Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας (μη εύρεση πίνακα προσωπικού για (3) εργαζόμενους, οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών, απασχόληση δύο (2) ατόμων σε διαφορετικό ωράριο από αυτό που ήδη είχε κατατεθεί στο ΕΡΓΑΝΗ, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχος συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου, έχει επιβάλει τρία (3) πρόστιμα ύψους (13.501,50 €)

Επίσης η ως άνω υπηρεσία του ΣΕΠΕ έχει μεσολαβήσει στην επίλυση (31) εργατικών διαφορών ως εξής:

Το έτος 2012, συζητήθηκαν είκοσι μία (21) εργατικές διαφορές με θέμα κυρίως την οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών, αποζημίωσης αδείας, επιδόματος αδείας και δώρων εορτών.

Για το έτος 2013 συζητήθηκαν τρεις (3) εργατικές διαφορές, με θέμα κυρίως την οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών, ενώ υπήρξε καταγγελία και για μη νόμιμη πρόσληψη και μη νόμιμη απόλυση.

Για το έτος 2014 διενεργήθηκε μία (1) εργατική διαφορά με θέμα την οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών, αποζημίωσης και επιδόματος αδείας, δώρων εορτών, αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης, αμοιβής-προσαύξησης ημέρας εβδομαδιαίας ανάπαυσης, καθώς και οφειλή αμοιβής νυχτερινής εργασίας.

• Για το έτος 2015 διενεργήθηκαν (4) εργατικές διαφορές με αντικείμενο την οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών, αποζημίωσης και επιδόματος αδείας δώρων εορτών προσαύξησης εργασίας Κυριακών, καθώς και οφειλή αμοιβής νυχτερινής εργασίας

• Για το έτος 2016 (μέχρι 22.4.2016) διενεργήθηκαν δύο (2) εργατικές διαφορές με αντικείμενο την οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών, αποζημίωσης αδείας και επιδόματος αδείας, δώρο Χριστουγέννων, οφειλή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης και έκτης ημέρας εργασίας καθώς και για την αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενης από τον εργοδότη ενώ βρισκόταν σε άδεια λοχείας. Η επιχ/ση δεν παρέστη και στις (2) περιπτώσεις και η σχετική αλληλογραφία επεστράφη από τα ΕΛΤΑ ως "αζήτητη".

Για τις παραπάνω εργατικές διαφορές διαβιβάστηκαν στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών έντεκα (11) μηνυτήριες αναφορές ως εξής:

• Για το έτος 2012 έξι (6) μηνυτήριες αναφορές ( οφειλή δεδουλευμένων, δώρων, αδειών κ.λ.π)

• Για το έτος 2013 μία (1) μηνυτήρια αναφορά (οφειλή δεδουλευμένων, αποζημίωση απόλυσης)

• Για το έτος 2015 τρεις (3) μηνυτήριες αναφορές (οφειλή δεδουλευμένων, δώρων, αδειών, Υπερωρίες)

Για το έτος 2016 μία (1) μηνυτήρια αναφορά (οφειλή δεδουλευμένων

Β.Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι με την αριθμ. οικ. 31682/446 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β'1481)των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χορηγήθηκε εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 1000 ευρώ ανά άνεργο της εταιρείας με την επωνυμία «.............» (σ.τ. ............). Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το Υπουργείο μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχει προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πρώην εργαζομένων του Ξενοδοχείου «...............» και την προστασία τους.


Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Πηγή: Taxheaven