Αριθ. πρωτ.: 1324/6.6.2016 Διαδικασία διαμονής και εργασίας ως εργατών γης πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν μη νόμιμα στην Χώρα

Αριθ. πρωτ.: 1324/6.6.2016 Διαδικασία διαμονής και εργασίας ως εργατών γης πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν μη νόμιμα στην Χώρα

Αθήνα, 06-06-2016
Αριθ. πρωτ.: 1324

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. δ/νση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinovouleftikos@ypes.gr

Προς: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ιωάννη Κουτσούκο
Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 5470/18-05-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κουτσούκος, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 58 του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α') που αφορά στη διαδικασία διαμονής και εργασίας ως εργατών γης πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν μη νόμιμα στην Χώρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε ότι επίκειται η έκδοση εγκυκλίου τις επόμενες ημέρες για την ορθή εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, προκειμένου να αρχίσει άμεσα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εργοδότες.

Όσον αφορά, τέλος, στη ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με την προσμέτρηση των πραγματοποιηθέντων δαπανών από τους αγρότες, αρμόδια να ενημερώσουν την Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του υπόψη άρθρου, είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Πηγή: Taxheaven