Αριθ. Πρωτ.: 53/Γ/2.6.2016 Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (πόθεν έσχες)

Αριθ. Πρωτ.: 53/Γ/2.6.2016 Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (πόθεν έσχες)

Αθήνα, 2-6-2016
 Αριθ. Πρωτ.: 53/Γ

 Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της  Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
 Γ' Μονάδα
 Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92
 118 53, Αθήνα
 Τηλ. : 210 3401951,210 3401945,
 210 3401925, 2103401943
 
 Θέμα: Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων
 
 Από το έτος 2016 (χρήση 2015) και εφεξής η προβλεπόμενη, υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) σύμφωνα με το Ν. 4389/2016 καθώς και με την υπ' αριθμ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015/24.11.2015 (ΦΕΚ Β' 2579) απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων – Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών” καθορίστηκε ότι θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου  ενημερώνονται τα υπόχρεα πρόσωπα για Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης στη Γ' Μονάδα της Αρχής να μην αποστέλλουν έντυπες δηλώσεις. Η Γ Μονάδα της Αρχής δε θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρίζει ΔΠΚ και ΔΟΣ καθώς η πρόσβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα “ΠΟΘΕΝ” θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους υπόχρεους με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet. Θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση με οδηγίες και προθεσμία υποβολής.
 
 Ο Πρόεδρος
 Γεώργιος Παντελής
 Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Πηγή: Taxheaven