Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 10/9.6.2016 Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα της 17ης Ιουλίου 2014, 19ης Νοεμβρίου 2014, της 4ης – 13ης Δεκεμβρίου 2014, τη

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 10/9.6.2016 Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα της 17ης Ιουλίου 2014, 19ης Νοεμβρίου 2014, της 4ης – 13ης Δεκεμβρίου 2014, τη

Αθήνα, 09/06/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/106/859624

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
OAEE 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
TMHMA ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18 Αθήνα
Πληροφορίες : Μαντώ Καλιαβού
Τηλέφωνο : 210-5285598
fax : 210-5285599
e-mail : esoda@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 10

Θέμα : «Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα της 17ης Ιουλίου 2014, 19ης Νοεμβρίου 2014, της 4ης – 13ης Δεκεμβρίου 2014, της 24ης Ιανουαρίου 2015 και του Φεβρουαρίου 2015.»

Σχετικά : Η Εγκύκλιος – Οδηγία 21/2015 της Δ/νσης Εσόδων.

Με την πιο πάνω σχετική Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, δόθηκαν οδηγίες για ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας και επλήγησαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα.

Με την αριθμ.πρωτ ΔΑΕΦΚ/3148/2015/Α325/02.02.2016 (ΦΕΚ Β΄541/02.03.2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών - Μεταφορών και Δικτύων οριοθετήθηκαν συμπληρωματικά και άλλες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (πέραν αυτών που είχαν οριοθετηθεί με την προγενέστερη υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ1108/Α325/21.05.2015 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ Β΄1279/29.06.2015) ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Χρόνος συμβάντος: 17/7/2014, 19/11/2014, από 4/12/2014 έως 13/12/2014, 24/1/2015 και 2/2015 (Πλημμύρες).

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
- Δ.Κ. Τυχερού και Τ.Κ. Λύρας, Φυλακτού, Προβαρώνος της Δ.Ε. Τυχερού,
- Τ.Κ. Δαδιάς της Δ.Ε. Σουφλίου

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
- Τ.Κ. Πετράδων της Δ.Ε. Διδυμότειχου,
- Τ.Κ. Μεταξάδων της Δ.Ε. Μεταξάδων

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
- Τ.Κ. Αμπελακίων, Βάλτου, Μεγάλης Δοξιπάρας, Νέου Χειμωνίου της Δ.Ε. Ορεστιάδας,
- Δ.Κ. Νέας Βύσσης και Τ.Κ. Καβύλης και Στέρνας της Δ.Ε. Βύσσας,
- Ολόκληρη η Δ.Ε. Κυπρίνου
- Τ.Κ. Άρζου, Θεραπειό, Σπηλαίου, Πτελέας, Πλάτης και Μηλέα της Δ.Ε. Τριγώνου

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι που διατηρούν στις συμπληρωματικές οριοθετημένες πληγείσες περιοχές επαγγελματική στέγη ή δραστηριότητα, που αποδεδειγμένα υπέστη ζημία από τα έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τα χρονικά διαστήματα που προαναφέρθηκαν.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην πιο πάνω σχετική Εγκύκλιο - Οδηγία της Δ/νσης Εσόδων.

Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της υπηρεσίας σας.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ.ΕΣΟΔΩΝ α.α
Β.ΣΤΑΥΡΟΥ

Πηγή: Taxheaven