Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 12/9.6.2016 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 12/9.6.2016 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά

Αθήνα, 09/06/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/107/860158

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
OAEE
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
TMHMA ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18 Αθήνα
Πληροφορίες: Μαντώ Καλιαβού
Τηλέφωνο: 210-5285598
fax: 210-5285599
e-mail: esoda@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 12

Θέμα: «Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και επλήγησαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα εντός του έτους 2015.»

Σχετικά: 1. Οι διατάξεις του Ν.2556/1997 άρθρο 4 παρ. 2 (ΦΕΚ Α' 270/24-12-1997)

2. Η αριθμ. Φ14/οικ.333/6.3.1998 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 272/18-3-1998).

3. Οι αριθμ. 6/2014 , 6, 21/2015 και 1, 8/2016 Εγκύκλιες Οδηγίες της Δ/νσης Εσόδων.

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που επλήγησαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα, η Πολιτεία ενεργοποιεί τις πιο πάνω σχετικές πάγιες διατάξεις με τις
οποίες:

- Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενόμενης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβησαν τα έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα και

- Κεφαλαιοποιούνται οι τρέχουσες και καθυστερούμενες εισφορές, μέχρι το τέλος του προηγούμενου, της φυσικής καταστροφής, μήνα.

Για την άμεση και ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης στους πληγέντες ασφαλισμένους δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις - οδηγίες: 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

1. Με την αριθμ.πρωτ ΔΑΕΦΚ/2050/2015/Α325/2.2.2016 (ΦΕΚ Β'551/02.03.2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών - Μεταφορών και Δικτύων οριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και προσδιορίστηκε ο χρόνος που συνέβησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρόνος συμβάντος: 27η Φεβρουαρίου 2015 (Πλημμύρα).

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ:

• Ολόκληρος ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας της Δ.Ε. Βιβλίων. Μάνδρας και Οινόης.

2. Με την αριθμ.πρωτ ΔΑΕΦΚ/2885/Α325/19.2.2016 (ΦΕΚ Β'662/11.03.2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών - Μεταφορών και Δικτύων οριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου και προσδιορίστηκε ο χρόνος που συνέβησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Χρόνος συμβάντος: Από 06/03/2015 έως 07/03/2015 (Πλημμύρες).

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ:

• Τ.Κ. Διαβολιτσίου, Αγριλοβούνου, Μάνδρας της Δ.Ε. Ανδανίας,

• Τ.Κ. Πολίχης της Δ.Ε. Μελιγαλά,

• Τ.Κ. Μάλθης της Δ.Ε. Δωρίου.

3. Με την αριθμ.πρωτ ΔΑΕΦΚ/2799/2015/Α325 (ΦΕΚ Β'548/02.03.2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών - Μεταφορών και Δικτύων οριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και προσδιορίστηκε ο χρόνος που συνέβησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Χρόνος συμβάντος: Από 27/03/2015 έως 28/03/2015 (Πλημμύρες).

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ:

• Ολόκληρος ο Δήμος Λέρου

4. Με την αριθμ.πρωτ ΔΑΕΦΚ/4364/Α32/19.2.2016 (ΦΕΚ Β'681/15.03.2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών - Μεταφορών και Δικτύων οριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προσδιορίστηκε ο χρόνος που συνέβησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Χρόνος συμβάντος: Μάρτιος 2015 (Πλημμύρες).

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ:

• Δ.Κ. Κομοτηνής της Δ.Ε. Κομοτηνής,

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ:

• Δ.Κ. Αμαράντων, οι Τ.Κ. Ιμέρου και Μαρώνειας της Δ.Ε. Μαρώνειας

• Δ.Κ. Σαπών, οι Τ.Κ. Κρωβύλης, Λοφαρίου και Στρύμης (Στρύμνης) της Δ.Ε. Σαπών,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Χρόνος συμβάντος: Μάρτιος 2015 (Πλημμύρες).

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ:

• Ολόκληρος ο Δήμος Τοπείρου.

5. Με την αριθμ.πρωτ ΔΑΕΦΚ/3259/Α325/19.02.2016 (ΦΕΚ Β'680/15.03.2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών - Μεταφορών και Δικτύων οριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προσδιορίστηκε ο χρόνος που συνέβησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Χρόνος συμβάντος: 7η ΜΑΙΟΥ 2015 (Πλημμύρες).

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ:

• Δ.Κ. Σουφλίου της Δ.Ε. Σουφλίου

6. Με την αριθμ.πρωτ ΔΑΕΦΚ/4493/Α325/2015/19.02.2016 (ΦΕΚ Β'663/11.03.2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών - Μεταφορών και Δικτύων οριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και προσδιορίστηκε ο χρόνος που συνέβησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χρόνος συμβάντος: 18η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (Πλημμύρες).

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ:

• Ολόκληρος ο Δήμος Παύλου Μελά της Δ.Ε. Ευκαρπίας,

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ:

• Ολόκληρος ο Δήμος Ωραιοκάστρου της Δ.Ε. Ωραιοκάστρου

7. Με την αριθμ.πρωτ ΔΑΕΦΚ/4356/ 2015/Α325 (ΦΕΚ Β'661/11.03.2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών - Μεταφορών και Δικτύων οριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας και προσδιορίστηκε ο χρόνος που συνέβησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Χρόνος συμβάντος: Από 22/09/2015 έως 23/09/2015 (Πλημμύρες).

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ:

• Δ.Κ. Σκοπέλου και Τ.Κ. Κλήματος της Π.Ε. Σποράδων,

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι που διατηρούν στις πληγείσες περιοχές επαγγελματική στέγη ή δραστηριότητα, που αποδεδειγμένα υπέστη ζημία από τα έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τα χρονικά διαστήματα που προαναφέρθηκαν σε κάθε περιοχή.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι πιο κάτω ασφαλιστικές εισφορές:

- Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές έξι (6) μηνών, αρχής γενόμενης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσαυξήσεων.

- Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, μετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Οφειλές ασφαλισμένων που έχουν ρυθμιστεί με άλλες διατάξεις μπορούν να ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής, προσαυξημένο με τις επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν σε αυτό κατά τον προηγούμενο της καταστροφής μήνα.

Τυχόν ευεργετήματα που είχαν παρασχεθεί, μέσω των ειδικών διατάξεων, δεν χάνονται ως προς το μέρος της οφειλής που έχει εξοφληθεί (π.χ. εκπτώσεις).

Για την ένταξη στη ρύθμιση (αναστολής) τρεχουσών εισφορών δεν είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Προσοχή!

- Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπάγονται ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

- Δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Ως μήνας έναρξης του εξαμήνου αναστολής ορίζεται, κατά περίπτωση, ασφαλισμένου ο μήνας κατά τον οποίο επλήγη από τη φυσική καταστροφή.

- Είναι υποχρεωτική η καταβολή τρεχουσών εισφορών από τη λήξη της περιόδου αναστολής και έως το τέλος της ρύθμισης.

- Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου αναστολής. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως το τέλος κάθε μήνα που ακολουθεί.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μετά την λήξη της περιόδου αναστολής θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαιτητές εισφορές και δόσεις (μετά την περίοδο αναστολής), με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις.

Με τις αριθμ. 6/2014, 6, 21/2015 και 1, 21/2016 Εγκύκλιες Οδηγίες της Δ/νσης Εσόδων έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες - διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους, τη διαδικασία ένταξης, τις προϋποθέσεις και όρους απώλειας, τον υπολογισμό της οφειλής και τους χρόνους καταβολής, την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές περίθαλψης καθώς και πληροφορίες για τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ πραγματοποιούνται προσαρμογές στο Μητρώο Φυσικών Καταστροφών (Μ.Φ.Κ.) για την ολοκλήρωση των οποίων θα ενημερωθείτε προκειμένου να προχωρήσετε στην καταχώρηση των ρυθμίσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της υπηρεσίας σας.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ.ΕΣΟΔΩΝ α.α
Β.ΣΤΑΥΡΟΥ

Πηγή: Taxheaven