Αρ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1089439 ΕΞ 2016/ 13.6.2016 Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο

Αρ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1089439 ΕΞ 2016/ 13.6.2016 Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2016
Αρ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1089439 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση :Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικατερίνη Μπάκα
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο».

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 24001/10.6.2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και το αριθ. Δ.Δ.Υ.Υ. Γ 4011173 ΕΞ 2016/10.6.2016 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπουργείου Οικονομικών.

Για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στα παραπάνω σχετικά έγγραφα, ορίζουμε ότι:

α) Η Δ.Ο.Υ. Τρίπολης δεν θα πραγματοποιήσει συναλλαγές με το κοινό την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 15, 16 και 17 Ιουνίου 2016, αντίστοιχα.

β) Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/ ΠΟΛ.1101/19.3.2002 (Β΄524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

γ) Για την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, πρέπει να εκδώσετε σχετική ανακοίνωση, την οποία θα αναρτήσετε σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας σας και θα την αποστείλετε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την μη πραγματοποίηση συναλλαγών, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ. Αρ. Πρ. 1026062 /13.03.06 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Προϊστάμενος/η του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven