Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ 1090622 ΕΞ 2016/15.6.2016 Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ 1080174 ΕΞ 2016/24.5.2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ 1090622 ΕΞ 2016/15.6.2016 Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ 1080174 ΕΞ 2016/24.5.2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016
Αρ.πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ 1090622 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
και ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10, 101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Νασοπούλου
Τηλέφωνο: 210 6987507
Fax: 2106987506
Email: ipr@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ 1080174 ΕΞ 2016/24.5.2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ 1080174 ΕΞ 2016/24.5.2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Επιβατικό Σταθμό Λιμένα Ηρακλείου» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1699/Β/13-6-2016 (ΑΔΑ: 7ΑΥ0Η-0ΘΤ) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ
Πηγή: Taxheaven