Αρ. Πρωτ.: Φ90022/11160/467/13.6.2016 Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΝΑΤ

Αρ. Πρωτ.: Φ90022/11160/467/13.6.2016 Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΝΑΤ

Αθήνα 13/06/2016
Αρ. Πρωτ.:Φ90022/11160/467
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ 13)
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110
Αθήνα Πληροφορίες : Στ. Γιωτάκου
Τηλέφωνο    : 210 3368112
Φαξ    : 210 33 68 120
tmeidasf@0013.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Η υπ.αριθμ. 260/29.02.2016 ΑΚΕ ».

Απαντώντας στο παραπάνω έγγραφό σας, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ και ειδικότερα από τους βουλευτές κκ. Χρ. Κατσώτη, Ν.Καραθανασόπουλο, Δ. Μανωλάκου και Μ. Συντυχάκη, σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΝΑΤ, που έχουν αποσταλεί προς βεβαίωση στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Ταμείο στοιχεία, και κατόπιν της με αριθμ. 7729/08-03- 2016 απάντησης του ΝΑΤ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Από πλοία εσωτερικού: € 36.532.249,76
Από πλοία ποντοπόρα: € 8.731.499,02 ( Για τα Κρουαζιερόπλοια του αρ.24 του Ν.3409/2005σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, ανακλήθηκε € 13.860.927,04, έχει ήδη επαναβεβαιωθεί ποσόν    € 4.351.559,1 και βρίσκεται στη διαδικασία ελέγχου και επαναβεβαίωσης το υπόλοιπο ποσόν € 9.509.367,94).
Από Κεφάλαιο Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων:€ 48.151.651,78.
ΣΥΝΟΛΟ: € 93.415.400,56

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω βεβαιωθέντα ποσά αφορούν σχεδόν στο σύνολο τους, σε πλοία της επιβατηγού ναυτιλίας (ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας) και σε οφειλές ΚΑΕΟ (Κεφάλαιο Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων) προ του 2011 οπότε και καταργήθηκε (που εκκρεμούν δικαστικά).
Ειδικότερα, σε ότι αφορά στα ποντοπόρα πλοία, τα βεβαιωθέντα ποσά αφορούν κυρίως σε οφειλές εταιρείας κρουαζιερόπλοιων ( για τα οποία όπως αναφέρεται παραπάνω υπάρχει δικαστικός αγώνας) και όχι σε οφειλές της ποντοπόρου εμπορικής ναυτιλίας. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 πργ. 3 του Π.Δ.913/78 στις παραπάνω οφειλές συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες εισφορές προς NAT ΚΑΑΝ, ΤΠΕΝ, ΕΛΟΕΝ και ΚΕΑΝ .
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσά είναι τα αρχικώς βεβαιωθέντα, καθ' ότι είναι σε εξέλιξη διακανονισμοί αρκετών οφειλών με το Ταμείο, καθώς επίσης λαμβάνουν χώρα καταβολές στις Δ.Ο.Υ. (εφ' άπαξ ή δυνάμει ρυθμίσεων), για τις οποίες ]Γ0 ΝΑΤ
ενημερώνεται σταδιακά.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για όλες τις ανωτέρω οφειλές, το ΝΑΤ έχει προβεί σε όλα τα προβλεπόμενα, από την κειμένη νομοθεσία, μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, ήτοι απαγόρευση απόπλου, αναγκαστική κατάσχεση είτε από το ΝΑΤ είτε μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υποβολή μήνυσης και αναγγελία στους κατά καιρούς διενεργηθέντες πλειστηριασμούς.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven