Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 13/16.6.2016 Χορήγηση δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένους που λαμβάνουν χορηγία Βουλευτού και Νομάρχη

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 13/16.6.2016 Χορήγηση δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένους που λαμβάνουν χορηγία Βουλευτού και Νομάρχη

Αθήνα, 16/06/2016
Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/6/905297

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. ΦΑΓΚΡΑ
Τηλέφωνο :210-5274375
fax :210-5220504
e-mail :d_paroxwn_syntaxewn@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 13

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένους που λαμβάνουν χορηγία Βουλευτού και Νομάρχη ».

ΣΧΕΤ : α)Το υπ' αρ. Φ.10043/15690/475/15.04.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β) Η αρ. 38/01.10.2013 εγκύκλιος.

Με την παραπάνω εγκύκλιο σας γνωρίσαμε ότι ασφαλισμένοι του Οργανισμού που λαμβάνουν χορηγία Δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας και έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους από 01.01.1985 και εφεξής, η χορηγία αυτή αποτελεί σύνταξη και προκειμένου για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης από τον Οργανισμό μας θα απαιτούνται αυξημένες χρονικές και ηλικιακές προϋποθέσεις (αρθ.47 Ν.2084/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).

Το εποπτεύον Υπουργείο με το παραπάνω σχετικό έγγραφό του - κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - μας γνώρισε ότι η χορηγία που λαμβάνουν όσοι διετέλεσαν Βουλευτές, Νομάρχες και Πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αντιμετωπίζεται ως σύνταξη Δημοσίου.

Ως εκ τούτου, τα εν λόγω πρόσωπα που λαμβάνουν τις ανωτέρω χορηγίες- συντάξεις από το Δημόσιο και έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους από 01.01.1995 και εφεξής, εμπίπτουν στις διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων που προβλέπουν αυξημένες χρονικές και ηλικιακές προϋποθέσεις.

Αιτήματα συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν από τη λήψη της παρούσας, θα πρέπει να κρίνονται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Π. ΚΑΡΥΔΑΣ

Πηγή: Taxheaven