Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Π13/1/ 21.6.2016 Χορήγηση επιδόματος λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, για τη λουτρική περίοδο από 1η Ιουνίου έως 31η Οκτωβρίου 2016

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Π13/1/ 21.6.2016 Χορήγηση επιδόματος λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, για τη λουτρική περίοδο από 1η Ιουνίου έως 31η Οκτωβρίου 2016

Αθήνα, 21 / 6 / 2016
Αριθ. Πρωτ.: Π13 / 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 279
Fax : 210 52 28 747
E – mail : diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ :«Χορήγηση επιδόματος λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, για τη λουτρική περίοδο από 1η Ιουνίου έως 31η Οκτωβρίου 2016»

ΣΧΕΤ.: το με αριθ. πρωτ.ΔΒ3Α/Φ 115/οικ. 22156/ 8.6.2016 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ

Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό, το οποίο αφορά διευκρινήσεις σχετικά με το επίδομα λουτροθεραπείας για τους ασφαλισμένους μας έτους 2016 και παρακαλούμε για την εφαρμογή του.Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ
Πηγή: Taxheaven