Αρ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 28939/1153/ 30.6.2016 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 235 του Ν.4389/2016 (Α’ 94)

Αρ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 28939/1153/ 30.6.2016 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 235 του Ν.4389/2016 (Α’ 94)

ΑΘΗΝΑ, 30 / 6 /2016
Αρ. Πρ. Φ. 80000 / οικ.28939/1153

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ:Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:10110 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2103368107-101
ΦΑΞ:2103368105
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Κ. Παπανικολάου
E-MAIL:asfasth@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 235 του Ν.4389/2016 (Α’ 94)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94/τ.Α΄/27-5-2016 δημοσιεύτηκε ο Ν.4389/2016 (Α΄94) με τίτλο «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

Με την παρ. 6 του άρθρου 235 του νόμου αυτού προστίθεται παράγραφος 8 στο άρθρο 92 του Ν.4387/2016 (Α΄85), η οποία παρέχει και στους συνταξιούχους που παύουν να είναι δικαιούχοι του Ε.Κ.Α.Σ., μέχρι την οριστική κατάργησή του, το δικαίωμα να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν.1902/1990 (Α΄138), ήτοι να συνεχίσουν να καταβάλλουν μειωμένο ποσοστό συμμετοχής 10% στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα συνέχισης καταβολής μειωμένου ποσοστού συμμετοχής στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης των συνταξιούχων που με βάση το άρ.92 του ν.4387/2016 παύουν να είναι δικαιούχοι Ε.Κ.Α.Σ. και των προστατευομένων μελών της οικογενείας τους.
Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αναστάσιος Πετρόπουλος
Πηγή: Taxheaven