Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Ε33/1134/1.7.2016 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν

Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Ε33/1134/1.7.2016 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν

Αθήνα, 01/07/2016
Αριθμ. Πρωτ. Ε33/1134

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου: 210 52 15 264, 265 και 269 210 52 15 242 210 52 15 258, 256 - 257
FAX: 210 52 23 228 
E – mail: asfika@otenet.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ και ΣΤΑΤ. ΠΑΡΑΚ/ΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Πειραιώς 28, 10437, ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 52 91 767 - 770
FAX : 210 52 91 735
E - mail : diakanonismos@keao.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
  
ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές.».

ΣΧΕΤ.: 109/2007 Εγκύκλιος.

Σας κοινοποιούμε τα με αριθμ. πρωτ. Φ80000/16554/691/20-05-2016, Φ8000/16556/692/20-5- 2016, Φ80000/16559/693/20-5-2016, Φ80000/16562/694/20-5-2016, Φ80000/16564/695/20-05- 2016, Φ80000/16569/696/20-5-2016, Φ80000/16576/699/20-5-2016, Φ80000/16578/700/20-5-2016, Φ80000/16580/701/20-5-2016, Φ80000/16584/703/20-5-2016, έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τα οποία γνωστοποιείται η εφαρμογή των πάγιων διατάξεων του άρθρου 8 του ν.2256/1994 (Α' 196) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τη παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.2556/1997 (Α' 270) και την εκδοθείσα κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού με αριθμ. Φ14/οικ.333/6-3-1998 (Β' 272) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αφορούν την αναστολή καταβολής των τρεχουσών εισφορών και τη ρύθμιση σε δόσεις των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., καθώς και των φορέων των οποίων οι οφειλέτες έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο., επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις περιοχές:

• Δήμου Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2014.
• Δήμων Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 18ης Ιουνίου 2015.
• Δήμου Λέρου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 27ης και 28ης Μαρτίου 2015.
• Δήμου Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πλημμύρα στις 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2014.
• Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από την πλημμύρα της 27ης Φεβρουαρίου 2015. 
• Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που επλήγησαν από το σεισμό της 25ης Οκτωβρίου 2014.
• Δήμου Οιχαλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Μαρτίου 2015.
• Περ ιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Μαρτίου 2015.
• Δήμου Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 7ης Μαΐου 2015.
• Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που επλήγησαν από την πλημμύρα της 13ης Ιανουαρίου 2015 και της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Περιφέρεια Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και 1ης Ιανουαρίου 2015.

1. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά τους εργοδότες Κοινών Επιχ/σεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων και τους οφειλέτες Φ.Κ.Α. που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στις περιοχές που οριοθετήθηκαν με τις με αριθμ. πρωτ.:
• ΔΑΕΦΚ/3646/2015/Α325/19-2-2016 (ΦΕΚ Β'674/11-3-2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών- Μεταφορών και Δικτύων.
•ΔΑΕ ΦΚ/4493/Α325/2015/19-2-2016 (ΦΕΚ Β'663/11-3-2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών- Μεταφορών και Δικτύων.
• ΔΑΕΦΚ/2799/2015/Α325 (ΦΕΚ Β'548/2-3-2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών- Μεταφορών και Δικτύων.
• ΔΑΕΦΚ/2264/2015/Α325 (ΦΕΚ Β'650/10-3-2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών- Μεταφορών και Δικτύων.
• ΔΑΕΦΚ/2050/2015/Α325/2-2-2016 (ΦΕΚ Β'551/2-3-2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών- Μεταφορών και Δικτύων.
• ΔΑΕΦΚ/οικ.489/Α325/2-2-2016 (ΦΕΚ Β'553/2-3-2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών- Μεταφορών και Δικτύων.
• ΔΑΕΦΚ/2885/Α325/19-2-2016 (ΦΕΚ Β'662/11-3-2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών- Μεταφορών και Δικτύων.
• ΔΑΕΦΚ/4364/Α32/19-2-2016 (ΦΕΚ Β'681/15-3-2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών- Μεταφορών και Δικτύων.
• ΔΑΕΦΚ/3259/Α325/19-2-2016 (ΦΕΚ Β'680/15-3-2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών- Μεταφορών και Δικτύων.
• ΔΑΕΦΚ/1979/2015/Α325/2-2-2016 (ΦΕΚ Β'541/29-2-2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών- Μεταφορών και Δικτύων.

Στη ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές τόσο της έδρας όσο και όλων των Παραρτημάτων των επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγική τους δραστηριότητα (εργοστάσιο, εργοτάξιο κ.λ.π.) ή η κύρια επαγγελματική - οικονομική τους δραστηριότητα (π.χ. κεντρικές αποθήκες) αναπτύσσεται στις πληγείσες περιοχές και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές.

Προϋπόθεση υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση είναι η υποβολή αίτησης στην αρμόδια ταμειακή υπηρεσία Υποκ/τος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. της έδρας της επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει το ύψος της ζημιάς.

Επισημαίνεται ότι, από τις συγκεκριμένες διατάξεις δεν τίθεται χρονικός περιορισμός για την υποβολή αίτησης για ρύθμιση, αλλά αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και τον τελευταίο μήνα καταβολής των δόσεων.

Για την αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. της έδρας της επιχείρησης.

Προκειμένου να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία, κατά την υποβολή της αίτησης θα συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα βεβαιώνει ότι η επαγγελματική του εγκατάσταση επλήγη από πλημμύρα ή σεισμό των προαναφερόμενων περιοχών.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής των ζημιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να προσκομιστεί η ανωτέρω βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται το ακριβές ύψος της προκληθείσας ζημιάς.

Εφιστάται η προσοχή των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων στον έλεγχο των προϋποθέσεων για την υπαγωγή των εργοδοτών στην παρούσα ρύθμιση.

2. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΊΖΟΝΤΑΙ

Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και την κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις ρυθμίζονται σε δόσεις :

α) Οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές των ως άνω επιχειρήσεων που αφορούν μισθολογικές περιόδους απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη ο σεισμός ή πλημμύρα, οι οποίες κεφαλαιοποιούνται την ίδια ημερομηνία μαζί με τα αναλογούντα σε αυτές πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις.

β) Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. των επιχειρήσεων ή των παραρτημάτων τους και οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές προς τους λοιπούς φορείς οι οφειλέτες των οποίων έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο., που αφορούν μισθολογικές περιόδους απασχόλησης 6 μηνών, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά του οποίου συνέβη η φυσική καταστροφή επί των οποίων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις αναστέλλονται.

γ) Οι ασφαλιστικές εισφορές που ενδεχομένως θα βεβαιωθούν μετά την περίοδο αναστολής και μέχρι το τέλος των ρυθμίσεων μετά από έκτακτο έλεγχο (π.χ. διεκπεραίωση καταγγελιών, εκθέσεων ελέγχου ΕΥ. Π. Ε. Α. κ.λ.π.) και ανάγονται σε μισθολογικές περιόδους απασχόλησης μέχρι το τέλος της εξάμηνης αναστολής.

Υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να ζητήσουν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με οποιαδήποτε διάταξη τμηματικής καταβολής, για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εξοφληθεί, χωρίς απώλεια τυχόν ευεργετημάτων (εκπτώσεων επί των ήδη καταβληθεισών δόσεων).

Καθίσταται σαφές ότι, όσοι υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να υπάγονται συγχρόνως σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

Εξαιρούνται από την παρούσα ρύθμιση οι εισφορές από προαιρετική ασφάλιση και αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης από κάθε αιτία.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο οφειλέτη αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα) στην αρμόδια ταμειακή υπηρεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο., στην οποία υπάγεται η έδρα του, μέχρι τον τελευταίο μήνα καταβολής των δόσεων.

Για το σύνολο των οφειλών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και των Φ.Κ.Α. μετά την καταχώρηση της αίτησης εκδίδεται άμεσα η απόφαση ρύθμισης, με βάση τις οφειλές που εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμες στη βάση των δεδομένων του Ο.Π.Σ., κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Για την υπαγωγή σε ρύθμιση των εν λόγω οφειλετών, θα αναζητούνται μέσω του Α.Φ.Μ. τυχόν οικοδομοτεχνικά έργα που πρέπει να ρυθμιστούν ταυτόχρονα.

Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ρύθμισης για τους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το Τμήμα Εσόδων του αρμοδίου Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., υποχρεούται να προβεί σε ουσιαστικό έλεγχο και καταλογισμό τυχόν ασφαλιστικών εισφορών.

Όσον αφορά τον τρόπο ρύθμισης, την απώλεια αυτής, τα αναγκαστικά μέτρα και την έκδοση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας ισχύουν τα αναγραφόμενα στο σχετικό έγγραφο αναλόγως.

Για την εφαρμογή των προαναφερόμενων και την ολοκλήρωση διαδικασίας της ρύθμισης είναι απαραίτητη η σχετική επικοινωνία με το Help Desk Καθυστερούμενων Εισφορών.

Επισημαίνεται ότι οι οδηγίες του παρόντος θα τυγχάνουν εφαρμογής, κατόπιν σχετικής απόφασης του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε κάθε περίπτωση οφειλετών - εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων και οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που με σχετική απόφαση οριοθετούνται ως πληγείσες από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές, όπως κάθε φορά θα ανακοινώνονται.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δ.Χ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

Πηγή: Taxheaven