Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 25/19.7.2016 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους Υποδιοικητές και ορισμός αναπληρωτή του

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 25/19.7.2016 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους Υποδιοικητές και ορισμός αναπληρωτή του

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016
Αριθμ. Πρωτ. 090/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :
FAX : 210-52.22.994
E-mail : dieforga@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 25

ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους Υποδιοικητές και ορισμός αναπληρωτή του»

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. 090/10/5.7.16 (ΦΕΚ 2211/τ.β/18 Ιουλίου 2016) απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος με την οποία μεταβιβάζεται στους Υποδιοικητές η άσκηση αρμοδιοτήτων του Διοικητή και καθορίζεται η αναπλήρωσή του, για ενημέρωση και εφαρμογή.

Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της Διοίκησης:

1. Διοικητικού Προσωπικού
2. Ασφάλισης και Εσόδων
3. Παροχών
4. Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών
5. Τεχνικής Υποστήριξης
6. Εκμετάλλευσης
7. Εφαρμογών
8. Γραμματείας
9. Νομικής
10. Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης ασκούνται απευθείας από το Διοικητή του Ιδρύματος.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Πηγή: Taxheaven