Α.Π. Τ.Κ.Ε.: 146/05.07.2016/20.7.2016 Άμεσες ξένες επενδύσεις στον τουρισμό

Α.Π. Τ.Κ.Ε.: 146/05.07.2016/20.7.2016 Άμεσες ξένες επενδύσεις στον τουρισμό

Αθήνα, 20.07.2016
Α.Π. Τ.Κ.Ε.: 146/05.07.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12
Τ.Κ. 105 57 - Αθήνα
Πληρ.: Βασίλης Λεβαντίδης
Τηλ.: 210 3736026
FAX: 210 3229558
Email: koinovouleytikos@mintour.gr

Θέμα: «Άμεσες ξένες επενδύσεις».

Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ευάγγελου Μπασιάκου.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, σας γνωρίζουμε ότι στις βασικές κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης που υλοποιεί το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περιλαμβάνεται η συντονισμένη και στοχευμένη προσέλκυση νέων επενδύσεων τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, η ενθάρρυνση και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και η ανταγωνιστικότητα του εθνικού τουριστικού προϊόντος μέσα από την εφαρμογή ευέλικτου θεσμικού πλαισίου απλοποιημένων αδειοδοτικών διαδικασιών, το οποίο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της τουριστικής αγοράς.

Στο ως άνω πλαίσιο η Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου μας, προωθεί τις τουριστικές υποδομές και επενδύσεις και παράλληλα είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπροσθέτως, συμβάλλει στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση της αδειοδότησης μεγάλων επενδύσεων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.), η οποία λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης (One-Stop-Shop) προς υποψήφιους επενδυτές.

Σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν υποβληθεί στην Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε., όπως γνωστοποιήθηκε στις 05.07.2016, πρόκειται να υλοποιηθούν 15 επενδύσεις σε Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα σε διάφορες περιοχές της Χώρας. Η Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. χειρίζεται ακόμη και διεκπεραιώνει αδειοδοτήσεις για αιτήσεις/φακέλους για την ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και αναβάθμιση περίπου 100 ξενοδοχειακών μονάδων άνω των 300 κλινών τα δύο τελευταία έτη.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού από το Υπουργείο μας δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στους αμιγώς οικονομικούς παράγοντες αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), ως βασικό μοχλό ανάπτυξης, σημαντικό για τους ξένους επενδυτές αλλά και στον ρόλο των θεσμών και της πολιτικής σταθερότητας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Στη στρατηγική του Υπουργείου προσδιορίσαμε τις νέες αναπτυσσόμενες αγορές και με βάση τη γεωστρατηγική θέση της χώρας δημιουργήσαμε συνθήκες για την προσέλκυση επενδύσεων από μη παραδοσιακές αγορές - στόχους όπως το Ιράν, τη Ρωσία και τις Αραβικές χώρες. Αντικείμενο του σχεδίου κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014 -2020 στον τομέα Τουρισμού αποτέλεσε η ανάλυση ανισοτήτων, αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων τουρισμού καθώς επίσης και η διατύπωση θέσεων στο πλαίσιο των εργαλείων ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης.

Επιπροσθέτως, το Υπουργείο μας προωθεί μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 σειρά έργων που αφορούν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τη δημιουργία εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, μέσω του προγράμματος ενίσχυσης των υφιστάμενων αλλά και ίδρυσης νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, οι επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα έχουν παρουσιασθεί σε σειρά συναντήσεων στο εξωτερικό στο πλαίσιο Διεθνών Τουριστικών Εκθέσεων όπου συμμετέχει ο EOT.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 το Υπουργείο μας καταβάλει έντονη προσπάθεια, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους φορείς των υπόλοιπων τομεακών Προγραμμάτων, για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής ενώ για πρώτη φορά το Υπουργείο συμμετέχει ως εταίρος σε εταιρικά σχήματα μαζί με άλλους φορείς τουρισμού, Επιμελητήρια και την τοπική αυτοδιοίκηση από την Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την υποβολή προτάσεων για έργα που αφορούν στη δημιουργία δικτύων καταδυτικών πάρκων, σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε μικρά τουριστικά καταλύματα, στη δημιουργία προσβάσιμων τουριστικών περιοχών σε άτομα με αναπηρία και στην ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών για κινητές συσκευές με πληροφορίες τουριστικού ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το Υπουργείο μας χρηματοδοτεί ξενοδοχειακές μονάδες ή camping που ανήκουν ή που αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 3 αστέρια ή 2 αστέρια σε περίπτωση μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων. Καινοτομία του νέου αναπτυξιακού νόμου αποτελεί η σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας για 12 έτη για ορισμένες μεγάλες επενδύσεις όπως είναι τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα καθώς και η αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης για δαπάνες κατασκευής των ξενοδοχείων σε 60%.

Σε ότι αφορά τέλος, στα στοιχεία του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της Τράπεζας της Ελλάδας στα οποία γίνεται αναφορά στην ως άνω Ερώτηση, σας πληροφορούμε ότι σε συνέχεια της καθαρής εισροής ύφους 936 εκατ. ευρώ που εμφάνισαν οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, η αύξηση αυτή συνεχίζεται και κατά το β' εξάμηνο του 2014 στο οποίο σημειώθηκε εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων ύφους 1,6 δισεκ. Ευρώ καθώς και κατά το το α' εξάμηνο του επόμενου έτους 2015 κατά το οποίο οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, σημειώνουν αύξηση κατά 84 εκατ. ευρώ. Μόνο κατά το κατά το β' εξάμηνο του ίδιου έτους σημειώνεται μια μείωση κατά 258 εκατ. ευρώ, εξέλιξη η οποία οφείλεται στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls).

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μέσω συνεργειών και συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την ανταγωνιστικότητα του εθνικού τουριστικού προϊόντος.


H Αναπληρώτρια Υπουργός
Έλενα Κουντουρά

Πηγή: Taxheaven