Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. πρωτ.: 60258/25.7.2016 Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2016

Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. πρωτ.: 60258/25.7.2016 Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2016

Αριθμ.πρωτ: 60258/25-07-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Γ΄ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΕΚ

Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 8,
Άλιμος
Πληροφορίες: Μεζίλη Ε., Νικολάου Δ.
Τηλ.: 210-9989895, 9989891

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2016

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο που αφορά στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2016, την εφαρμογή της οποίας έκανε αποδεκτή η Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ με τη με αριθμ. 350/19/24.05.2016 απόφασή της, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 1449/27/31.5.2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1868/τεύχος Β΄/27.06.2016.Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Α3
Α. ΛΑΖΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Διεκ/σης
ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ν.
Πηγή: Taxheaven