Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αριθ. πρωτ.: ΔΒ4Γ/26781/ 26.7.2016 Σχετικά με την καταβολή μειωμένης συμμετοχής (10%) από τους δικαιούχους ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους για όλα τα φάρμακα

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αριθ. πρωτ.: ΔΒ4Γ/26781/ 26.7.2016 Σχετικά με την καταβολή μειωμένης συμμετοχής (10%) από τους δικαιούχους ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους για όλα τα φάρμακα

Αθήνα 26-7-2016
Αριθ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/26781
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
www.eopyy.gov.gr
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Ταχ.Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι 
Ταχ.Κώδικας: 15123 
Πληροφορίες: Ν.Οικονόμου 
Τηλ.: 210 8110667, ΦΑΞ: 210 8110694 
E-mail:d6@eopyy.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την καταβολή μειωμένης συμμετοχής (10%) από τους δικαιούχους ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους για όλα τα φάρμακα»

Σχετικά:1.Νόμος 4387/2016 ΦΕΚ 85 Α'/12-5-2016, άρθρο 92
2. Νόμος 4389/2016 ΦΕΚ 94Α'/27-5-2016, άρθρο 235 παρ.6
3. Νόμος 1902/1990 ΦΕΚ 138Α'/17-10-1990, άρθρο 19 παρ.3
4. Νόμος 2726/1999 ΦΕΚ1/Α'/5-1-1999 άρθρο 34 παρ.1
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Φ. 80000/οικ.28939/1153/30.6.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σας γνωρίζουμε ότι σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, από 1-1-2016 και μέχρι 31-12-2019, οι συνταξιούχοι που δικαιούνται του επιδόματος ΕΚΑΣ και όσοι παύουν να είναι δικαιούχοι ΕΚΑΣ καθώς και τα μέλη της οικογένειας τους και μέχρι την οριστική κατάργηση της εν λόγω παροχής (από 1-1-2020), δικαιούνται στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη ποσοστό συμμετοχής 10% επί της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου, για όλα τα φάρμακα (ΦΕΚ 2883/26-10-2012).Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πηγή: Taxheaven