Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 17/25.7.2016 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές των Περιφερειών Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Αττικής και επλήγησαν από έντονα κ

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 17/25.7.2016 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές των Περιφερειών Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Αττικής και επλήγησαν από έντονα κ

Αθήνα, 25/07/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/132/1071861

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
OAEE
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
TMHMA ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18 Αθήνα
Πληροφορίες: Μαντώ Καλιαβού
Τηλέφωνο: 210-5285598

fax: 210-5285599
e-mail: esoda@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 17

Θέμα: «Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές των Περιφερειών Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Αττικής και επλήγησαν από έντονα καιρικά (ανεμοστρόβιλος) και πλημμυρικά φαινόμενα της 21ης , 25ης Σεπτεμβρίου 2015 και της 22ας και 23ης Οκτωβρίου 2015 αντίστοιχα.»

Σχετικά : 1. Οι διατάξεις του Ν.2556/1997 άρθρο 4 παρ.2 (ΦΕΚ Α'270/24-12-1997)

2. Η αριθμ. Φ14/οικ.333/6.3.1998 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 272/18-3-1998).

3. Οι αριθμ. 6/2014 , 6 και 21/2015, 1, 8,10,11,12 και 16/2016 Εγκύκλιες Οδηγίες της Δ/νσης Εσόδων.

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που επλήγησαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα, η Πολιτεία ενεργοποιεί τις πιο πάνω σχετικές πάγιες διατάξεις με τις
οποίες:

- Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβησαν τα έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα και

- Κεφαλαιοποιούνται οι τρέχουσες και καθυστερούμενες εισφορές, μέχρι το τέλος του προηγούμενου, της φυσικής καταστροφής, μήνα.

Για την άμεση και ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης στους πληγέντες ασφαλισμένους δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις - οδηγίες: 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

1. Με την αριθμ.πρωτ ΔΑΕΦΚ/4523/2015/Α325 (ΦΕΚ Β'673/11.03.2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών - Μεταφορών και Δικτύων οριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου και προσδιορίστηκε ο χρόνος που συνέβησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ως εξής:

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ: 21η Σεπτεμβρίου 2015 (Ανεμοστρόβιλος).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ:

• Η Περιοχή «Μπουρνιάς» της Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.) Καλαμάτας και οι Τοπικές
Κοινότητες (Τ.Κ.) Ασπροχώματος και Λαίικων της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Καλαμάτας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑΣ:

• Δ.Κ. Σκάλας και Τ.Κ. Λεήμονα της Δ.Ε. Σκάλας.

• Τ.Κ. Έλους και Αστερίου της Δ.Ε. Έλους.

2. Με την αριθμ.πρωτ ΔΑΕΦΚ/4638/2015/Α325 (ΦΕΚ Β'1346/13.05.2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών - Μεταφορών και Δικτύων οριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και προσδιορίστηκε ο χρόνος που συνέβησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ως εξής:

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ: 25η Σεπτεμβρίου 2015 (Πλημμύρα).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ :

• Δ.Κ. Αργοστολίου και Τ.Κ. Διλινάτων, Φαρακλάτων και Φαρσών της Δ.Ε.
Αργοστολίου,
• Τ.Κ. Μαρκόπουλου της Δ.Ε. Ελείου - Πρόνων,
• Τ.Κ. Καραβάδου, Λακηόρας, Λουρδάτων, Μουσάτων, Περατάτων, Σβορωνάτων,
και Σπαρτιών της Δ.Ε. Λειβάθους,
• Δ.Ε. Ομαλών,
• Δ.Κ. Ληξουρίου και Τ.Κ. Κατώγης της Δ.Ε. Παλίκης,
• Τ.Κ. Μακρυωτικών της Δ.Ε. Πυλαρέων,
• Δ.Κ. Σάμης και Τ.Κ. Γριζάτων, Καραβόμυλου, Πουλάτων, Χουλιατάτων της Δ.Ε.
Σάμης.

3. Με την αριθμ.πρωτ ΔΑΕΦΚ/77/Α325 (ΦΕΚ Β'1346/13.05.2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών - Μεταφορών και Δικτύων οριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και προσδιορίστηκε ο χρόνος που συνέβησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ως εξής:

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ: Από 22/10/2015 έως 23/10/2015 (Πλημμύρες).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

• Δήμος Μεταμορφώσεως
• Δήμος Νέας Ιωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

• Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού
• Δήμος Ιλίου
• Δήμος Πετρουπόλεως
• Δήμος Χαϊδαρίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

• Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
• Δήμος Ύδρας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

• Δήμος Αχαρνών
• Δήμος Διονύσου
• Δ.Ε. Μαραθώνος και Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Δήμος Φυλής

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι που διατηρούν στις πληγείσες περιοχές επαγγελματική στέγη ή δραστηριότητα, που αποδεδειγμένα υπέστη ζημία από τα έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τα χρονικά διαστήματα που προαναφέρθηκαν σε κάθε περιοχή.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι πιο κάτω ασφαλιστικές εισφορές:

- Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές έξι (6) μηνών, αρχής γενόμενης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσαυξήσεων.

- Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, μετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Οφειλές ασφαλισμένων που έχουν ρυθμιστεί με άλλες διατάξεις μπορούν να ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής, προσαυξημένο με τις επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν σε αυτό κατά τον προηγούμενο της καταστροφής μήνα.

Τυχόν ευεργετήματα που είχαν παρασχεθεί, μέσω των ειδικών διατάξεων, δεν χάνονται ως προς το μέρος της οφειλής που έχει εξοφληθεί (π.χ. εκπτώσεις).

Για την ένταξη στη ρύθμιση (αναστολής) τρεχουσών εισφορών δεν είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Προσοχή!

- Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπάγονται ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

- Δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Ως μήνας έναρξης του εξαμήνου αναστολής ορίζεται, κατά περίπτωση, ασφαλισμένου ο μήνας κατά τον οποίο επλήγη από τη φυσική καταστροφή.

- Είναι υποχρεωτική η καταβολή τρεχουσών εισφορών από τη λήξη της περιόδου αναστολής και έως το τέλος της ρύθμισης.

- Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου αναστολής. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως το τέλος κάθε μήνα που ακολουθεί.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μετά την λήξη της περιόδου αναστολής θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαιτητές εισφορές και δόσεις (μετά την περίοδο αναστολής), με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις.

Με την αριθμ. 6/2014 Εγκύκλιο Οδηγία της Δ/νσης Εσόδων έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες - διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους, τη διαδικασία ένταξης, τις προϋποθέσεις και όρους απώλειας, τον υπολογισμό της οφειλής και τους χρόνους καταβολής, την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές περίθαλψης καθώς και πληροφορίες για τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ πραγματοποιούνται προσαρμογές στο Μητρώο Φυσικών Καταστροφών (Μ.Φ.Κ.) για την ολοκλήρωση των οποίων θα ενημερωθείτε προκειμένου να προχωρήσετε στην καταχώρηση των ρυθμίσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της υπηρεσίας σας.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ.ΕΣΟΔΩΝ
Ι.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πηγή: Taxheaven