Αριθ. πρωτ.: 352/20.7.2016 Απάντηση σε ερώτηση - Με πειραγμένες αντλίες βενζίνης κλέβουν τους οδηγούς οι πρατηριούχοι

Αριθ. πρωτ.: 352/20.7.2016 Απάντηση σε ερώτηση - Με πειραγμένες αντλίες βενζίνης κλέβουν τους οδηγούς οι πρατηριούχοι

Αθήνα, 20/07/2016
Α.Π.:352

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Πλατεία Κάνιγγος 20,
Τ.Κ.: 102 00, ΤΘ 3437, Αθήνα
Τηλ.: 210-3825790 Fax: 210-3843120Σε απάντηση της  Ερώτησης του βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι έλεγχοι με το ειδικά μετασκευασμένο όχημα της παρ.4 του Άρθρου 20 του ν. 4177/2013 διενεργούνται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και ως εκ τούτου μέχρι σήμερα τέτοιου είδους έλεγχοι έχουν γίνει μόνο στην Αττική και μόνο εφόσον εξασφαλίζεται η τακτική συντήρηση και διακρίβωση του εξοπλισμού του και η απαραίτητη χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή των ελέγχων αυτού του είδους.

2. Το μετρητικό σύστημα του οχήματος μετράει με ασφάλεια αποκλίσεις άνω του 1,5%, για τις οποίες προβλέπεται η διοικητική κύρωση της οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας με τη διαδικασία της παρ.1 του Άρθρου 20 του ν. 4177/2013 από την αδειοδοτούσα υπηρεσία Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας.

3. Στην περίπτωση που πέραν της απόκλισης άνω του 1,5%, με τη διαδικασία του ελέγχου με το ειδικό όχημα, διαπιστωθεί από συνοδευτικό έλεγχο αλλοίωση ή καταδολίευση της αντλίας, προβλέπονται περαιτέρω οι λοιπές κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4177, ήτοι διοικητικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) ανά επηρεαζόμενο μετρητή και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

4. Από το 2014, οπότε ξεκίνησε τη λειτουργία το ειδικό όχημα, έως σήμερα έχουν διενεργηθεί έλεγχοι, τόσο με το ως άνω όχημα από την αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Β., όσο και με τη συνήθη διαδικασία της ΚΥΑ Α2/718/2014 (Β'2090) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών - Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ», με κύριες ελεγκτικές αρχές τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, δειγματοληπτικά ή μετά από καταγγελία.

Όλες οι σχετικές παραβάσεις που διαπιστώνονται μετά από ελέγχους της Γ.Γ.Β. βρίσκονται αναρτημένες στο δικτυακό ιστοτόπο της υπηρεσίας, http://ggb.gr/el/node/77, σε επικαιροποιημένους καταλόγους, ξεχωριστά για τις παραβάσεις των διατάξεων εισροών εκροών (ΚΥΑ Φ2-1871/2013, ΦΕΚ Β' 2173 όπως ισχύει) και ξεχωριστά για τις παραβάσεις των διατάξεων ΔΙΕΠΠΥ (Υ.Α. 718/2014, ΦΕΚ Β'2090). Σε κάθε δε περίπτωση η παρακολούθηση των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων παρακολουθείται από την αρμόδια υπηρεσία έως την βεβαίωση τους στην οικεία ΔΟΥ.

5. Όσον αφορά το ερώτημα του ελέγχου ποιότητας των καυσίμων, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

Πηγή: Taxheaven