Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1252 ΕΞ 23.6.2016 Κατηγορίες Οντοτήτων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1252 ΕΞ 23.6.2016 Κατηγορίες Οντοτήτων

Αθήνα, 23.06.2016 
Αριθμ. Πρωτ.: 1252 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 

ΣΛΟΤ 1252/2016


ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες Οντοτήτων»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Σας παρακαλώ πολύ, επιβεβαιώστε την κατηγορία οντοτήτων στην οποία θα ενταχθούν οι παρακάτω εταιρείες για το 2015:

2015 2014 2013 2012 2011
ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ
ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ

Εάν δηλαδή υπάρχει μεταβολή στην κατηγορία οντότητας στις χρήσεις 2013-2014, για να την εντάξω ορθά στο 2015, τι πρέπει να ελέγξω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του ν. 4308/14 και των οριζόμενων στη σχετική Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ (ταυτόσημα με την ΠΟΛ 1003/2014), για την ταξινόμηση των υποκείμενων οντοτήτων κατά μέγεθος το έτος 2015 λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά τα έτη 2013 και 2014. Συνεπώς ο πίνακας έχει ως εξής: 

2015 2014 2013
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πηγή: Taxheaven