Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1118978 ΕΞ 2016/9.8.2016 Συμπλήρωση διασαφήσεων εξαγωγής: κατάργηση-αντικατάσταση κωδικού 1710

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1118978 ΕΞ 2016/9.8.2016 Συμπλήρωση διασαφήσεων εξαγωγής: κατάργηση-αντικατάσταση κωδικού 1710

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2016
Αριθ. πρωτ. : ΔΕΦΚΦ Δ 1118978 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Δ': ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο: 210 69.87.409
Fax: 210 69.87.408
E-mail: vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση διασαφήσεων εξαγωγής: κατάργηση-αντικατάσταση κωδικού 1710

ΣΧΕΤ.: α. Η ΠΟΛ.1167/2.7.2013 εγκύκλιος

β. Η αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26.4.2016 Ε.Δ.Υ.Ο

Στα πλαίσια συμπλήρωσης των διασαφήσεων εξαγωγής στο Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών - ECS του μηχανογραφικού συστήματος ICISnet και με σκοπό την ορθή διαχείριση των εθνικών πρόσθετων κωδικών και τη αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων, σας γνωρίζουμε ότι, από 29.07.2016, ο κωδικός 1710 (ΑΦΜ του εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος Μέλος εξαγωγέα) που είχε δημιουργηθεί για σκοπούς εφαρμογής της ΠΟΛ.1167/2.7.2013 καταργείται.

Για τη συμπλήρωση της θέσης 44 της διασάφησης εξαγωγής με το ΑΦΜ του εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος Μέλος εξαγωγέα, όπου απαιτείται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, εφεξής, θα χρησιμοποιείται ο ισχύον κωδικός 1734 με την ίδια περιγραφή (ΑΦΜ εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος Μέλος εξαγωγέα).


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
Πηγή: Taxheaven