Αριθμ. πρωτ.: 2/68529/0004/ 4.8.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπ. Οικ.

Αριθμ. πρωτ.: 2/68529/0004/ 4.8.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπ. Οικ.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016
Αριθμ.Πρωτ.:2/68529/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
: Τ.Κ.101 65 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Ε. Λυκογιάννη 
Τηλέφωνο : 210- 33.38.362 
Email : e.lykogianni@gsis.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Υπουργός Οικονομικών προτίθεται να στελεχώσει το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 8 του π.δ.111/2014, Α'178) με μετακίνηση υπαλλήλων (μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ.) από Υπηρεσίες του ιδίου Υπουργείου με έδρα το νομό Αττικής

Οι προς κάλυψη θέσεις ανά κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδο έχουν ως εξής:
Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, με προτεραιότητα σε κατόχους πτυχίου Νομικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Εφοριακών.
Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Εφοριακών.
Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

Για τις προς κάλυψη θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ επιθυμητό προσόν είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την σχετική αίτηση και βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα, το αργότερο μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2016, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (γραφείο 101, Γενικό Πρωτόκολλο, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65 Αθήνα ή στο fax: 2103338202 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d4@glk.gr).Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου
Πηγή: Taxheaven