Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1122752 ΕΞ2016/22.8.2016 Σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία ταξινόμησης ορισμένων κατηγοριών οχημάτων ειδ. χρήσης - ειδ. σκοπού - Αυτοκινούμενα Τροχόσπιτα/Ασθενοφόρα - Συντελεστές Τέλους Ταξινόμησης

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1122752 ΕΞ2016/22.8.2016 Σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία ταξινόμησης ορισμένων κατηγοριών οχημάτων ειδ. χρήσης - ειδ. σκοπού - Αυτοκινούμενα Τροχόσπιτα/Ασθενοφόρα - Συντελεστές Τέλους Ταξινόμησης

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2016
Αρ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ 1122752 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ και ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και
ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Μιχαηλίδου
Τηλέφωνο: 210.69.87.401
FAX: 210.69.87.408
E-mail: finexcis@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία ταξινόμησης ορισμένων κατηγοριών οχημάτων ειδ. χρήσης - ειδ. σκοπού - Αυτοκινούμενα Τροχόσπιτα/Ασθενοφόρα - Συντελεστές Τέλους Ταξινόμησης.»

ΣΧΕΤ.: α) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1082467 ΕΞ 2016/31.5.2016 Ε.Δ.Υ.Ο.

β) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1109424 ΕΞ 2016/18.7.2016 Ε.Δ.Υ.Ο.

γ) Το αρ. πρωτ. 6722/378/18.3.2016 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Σε συνέχεια των ανωτέρω α' και β' σχετικών E.Δ.Y.O., αναφορικά, μεταξύ άλλων, με τους νέους συντελεστές τέλους ταξινόμησης επιβατικών και φορτηγών οχημάτων, ανάλογα με το πρότυπο εκπομπών ρύπων (euro) που αυτά πληρούν εκ κατασκευής, ως προς την ταξινόμηση, κοινοποιούμε το ανωτέρω γ' σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία ταξινόμησης ορισμένων κατηγοριών οχημάτων και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως αναφέρεται στο ανωτέρω γ' σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιβατικά οχήματα με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) άνω των 2500 kg, στην κατηγορία των οποίων εμπίπτουν τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα της μάζας αυτής και τα ασθενοφόρα, εφόσον το βασικό όχημα (πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του οχήματος, προήλθε από όχημα κατηγορίας N1 κλάση ΙΙ και κλάση ΙΙΙ, όπως και όχημα κατηγορίας Ν2) φέρει το κατάλληλο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (χαρακτήρας L ή Μ ανάλογα με την κατηγορία) μπορούν να ταξινομηθούν μέχρι 31/8/2016 (Euro 5b).

Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι για τα οχήματα των ως άνω περιπτώσεων που εγκρίνονται σε πολλά στάδια, το πρότυπο εκπομπών ρύπων που λαμβάνεται υπόψη για την ταξινόμηση, δύναται να είναι αυτό που πληροί το βασικό όχημα (φορτηγό) και ως εκ τούτου, οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης, εφόσον το πρότυπο εκπομπών ρύπων είναι το ισχύον για το βασικό όχημα (φορτηγό), δεν αυξάνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθ. 121 του ν.2960/2001. 

Για παράδειγμα, επιβατικό όχημα ασθενοφόρο που προέρχεται από διασκευή φορτηγού, για το οποίο ο Κανονισμός ακολουθείται από τον χαρακτήρα Μ, θεωρείται ότι πληροί το ισχύον πρότυπο εκπομπών ρύπων, ως προς την ταξινόμηση, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και στα παραστατικά συμπληρώνεται ο κωδικός 1001 για την επιλογή του συντελεστή τέλους ταξινόμησης, ανεξάρτητα από την περιγραφή του.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven