Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αριθ. πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ.32695/26.8.2016 Σχετικά με την φαρμακευτική κάλυψη δικαιούχων του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αριθ. πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ.32695/26.8.2016 Σχετικά με την φαρμακευτική κάλυψη δικαιούχων του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016

Αθήνα, 26-8-2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ.32695

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
www.eopyy.gov.gr
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π.Πατεράκης
ΤΗΛ.: 210-8110673
FAX: 210-8110694
Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, 151 23, Μαρούσι
E-mail: d6.t1@eopyy.gov.gr

Θέμα: «Σχετικά με την φαρμακευτική κάλυψη δικαιούχων του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016».

Σχετικό: 1. Άρθρο 33 του νόμου 4368/2016, «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Υπουργική Απόφαση Α3(γ)/ΓΠ/ΟΙΚ.25312 (ΦΕΚ 908/Β/04-04-2016), «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας ».

3. Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.39364/31.5.2016.

4. Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας με αρ. πρώτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15.7.2016.

5. Έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρώτ. οικ. 3010/4.8.2016.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων 1 έως 4, σχετικά με την περίθαλψη δικαιούχων του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016, με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο 5 του Υπουργείου Υγείας διευκρινίζονται τα παρακάτω:

- Οι δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016 για τους οποίους ισχύει η παροχή της μηδενικής συμμετοχής στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής (πρώην κάτοχοι βιβλιαρίου Οικονομικά Αδύναμου ή Ανασφάλιστου, Ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων) θα προμηθεύονται τα νευρολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα τους από φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων. 

- Οι υπόλοιποι δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016 θα προμηθεύονται τα συγκεκριμένα φάρμακα και από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

- Η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους θα γίνεται για τους ανασφάλιστους με τον ίδιο τρόπο όπως για τους ασφαλισμένους, σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου 4368/2016, δηλαδή από τα νοσοκομεία και από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
K.A.A.
O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven