Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: ΤΟ1/652/124/ 24.8.2016 Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά «με την προσαύξηση του ποσού σύνταξης εργαζομένων συνταξιούχων»

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: ΤΟ1/652/124/ 24.8.2016 Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά «με την προσαύξηση του ποσού σύνταξης εργαζομένων συνταξιούχων»

Αθήνα 24 / 8 / 2016
Αριθ. Πρωτ. ΤΟ1/652/ 124

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
FAX: 2105228747 
e-mail : diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΘΕΜΑ «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ << ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΣΧΕΤ : To 106679/19.7.2016 έγγραφο ETEA

Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑ, με το οποίο παρέχονται οδηγίες για την προσαύξηση του ποσού σύνταξης ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) σε εργαζόμενους συνταξιούχους, μετά την δημοσίευση του Ν. 3996/2011

Σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου, για κάθε 300 ΗΑ που πραγματοποιεί ο εργαζόμενος συνταξιούχος και μέχρι τις 7500, το ποσόν της καταβαλλόμενης σύνταξης θα προσαυξάνεται κατά 4% και για κάθε 300 ΗΑ πάνω από τις 7500, κατά 3%. Για περαιτέρω διευκρινίσεις να απευθύνεστε στο ΕΤΕΑ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven