Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1109579 ΕΞ 2016/1494/19.7.2016 Αυτοτελής συντελεστής φορολόγησης γονικής δωρεάς χρηματικού ποσού

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1109579 ΕΞ 2016/1494/19.7.2016 Αυτοτελής συντελεστής φορολόγησης γονικής δωρεάς χρηματικού ποσού

Αθήνα, 19/07/2016- 13:29
Αρ.Πρωτ.: ΑΤΚΕ 1109579 ΕΞ 2016/1494

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Κυρλιγκίτση
Τηλέφωνο: 210 3235114
FAX: 210 3235135
e-mail: ckirlig@1988.syzefxis.gov.gr

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 4925/19.04.16 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χάρης Θεοχάρης, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Με το ν. 3815/2010, ο οποίος ισχύει για τις δωρεές/γονικές παροχές, στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 8-1-2010, προβλέπεται, μεταξύ των άλλων, ότι η κτήση αιτία δωρεάς/γονικής παροχής χρηματικών ποσών υπόκειται σε φόρο ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή 10%, προκειμένου για φορολογούμενους που υπάγονται στην Α' κατηγορία, με συντελεστή 20%, προκειμένου για φορολογούμενους που υπάγονται στη Β' κατηγορία και με συντελεστή 40% προκειμένου για φορολογούμενους που υπάγονται στη Γ' κατηγορία (άρθρο 44 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών κ.λπ.).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 1 του ν. 3815/2010, με την αυτοτελή φορολόγηση κλείνει ένα μεγάλο «παράθυρο» μεθόδευσης, το οποίο οδηγούσε στην απόκτηση μεγάλης αξίας περιουσίας χωρίς την καταβολή των αναλογούντων φόρων και τούτο γιατί «η μέθοδος των άτυπων δωρεών ή των άτυπων γονικών παροχών» αξιοποιείται ουσιαστικά για την κάλυψη τεκμηρίων αγοράς ή για την αποφυγή με αυτόν τον τρόπο της καταβολής του αναλογούντος φόρου εισοδήματος ή ακόμα και για την κάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων που προέρχονται από φοροδιαφυγή (π.χ. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες).


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞ1ΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven