Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/373/ 18.8.2016 Σχετικά με αποζημίωση των επιθεμάτων

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/373/ 18.8.2016 Σχετικά με αποζημίωση των επιθεμάτων

Αθήνα, 18/8/2016 
Αριθ. Πρωτ.: Γ99 /373

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 
10241 ΑΘΗΝΑ 
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 279 
Ε - mail : diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ :«Σχετικά με αποζημίωση των επιθεμάτων»

ΣΧΕΤ.: το με αριθ. πρωτ.ΔΒ4Γ/οικ.28304/21-7-2016 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ

Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό, το οποίο αφορά την αποζημίωση συγκεκριμένων κατηγοριών επιθεμάτων που έχουν προταθεί από το ΕΚΑΠΤΥ και παρακαλούμε για την εφαρμογή του.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ
Πηγή: Taxheaven