Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αριθ. πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ. 34016/5.9.2016 Σχετικά με την απαλλαγή από την καταβολή συμμετοχής στην φαρμακευτική δαπάνη ως αντισταθμιστικό μέτρο για την κατάργηση του ΕΚΑΣ

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αριθ. πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ. 34016/5.9.2016 Σχετικά με την απαλλαγή από την καταβολή συμμετοχής στην φαρμακευτική δαπάνη ως αντισταθμιστικό μέτρο για την κατάργηση του ΕΚΑΣ

Αθήνα, 5-9-2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ. 34016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΟΠΥΥ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
www.eopyy.gov.gr
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π.Πατεράκης
ΤΗΛ.: 210-8110673
FAX: 210-8110694
Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, 151 23, Μαρούσι
E-mail: d6.t1@eopyy.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την απαλλαγή από την καταβολή συμμετοχής στην φαρμακευτική δαπάνη ως αντισταθμιστικό μέτρο για την κατάργηση του ΕΚΑΣ»

Σχετικό: 1. Νόμος 4411/2016 (ΦΕΚ 142/Α/3-8-2016), άρθρο 31, παρ.1.

2. Νόμος 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016), άρθρο 235, παρ. 6.

3. Νόμος 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016), άρθρο 92.

4. Το υπ' αρίθμ. πρώτ. Φ. 80000/οικ. 36222/1398/8.8.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Θέτουμε υπόψη σας ότι στο άρθρο 31 του νόμου 4411/2016 προβλέπεται ότι όσοι, κατ' εφαρμογή του άρθρου 92 του N. 4387/2016 (Α' 85), όπως ισχύει, στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ, απαλλάσσονται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους, πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1-8-2016 και μέχρι την τελική κατάργηση του ΕΚΑΣ, δηλαδή την 1-1-2020.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πηγή: Taxheaven