Αριθ. Δ5/5500/4.11.1983 Ημέρες αργίας φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών

Αριθ. Δ5/5500/4.11.1983 Ημέρες αργίας φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών

Αριθ. Δ5/5500

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την ανάγκη καθορισμού ημερών διακοπών και αργίας των φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών της χώρας για την ομοιόμορφη λειτουργία αυτών.

2. Την αριθ. ΙΙ/5421/7.7.82 (ΦΕΚ 474 τ.Β'/1982) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στούς Υφυπουργούς Εθνικής IIαιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ημέρες διακοπών και αργίας των φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν στη Χώρα ως ακολούθως:

Α. Διακοπών.

1. Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.

2. Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

Β. Αργίας.

1. Όλες τις Κυριακές.

2. Τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος.

3. Τις Εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου.

4. Την 17η Νοεμβρίου.

5. Την καθαρά Δευτέρα.

6. Την 1η Μαΐου.

7. Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίων λόγω τοπικής Θρησκευτικής ή Εθνικής γιορτής.

8. Τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 1983

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΡΑΛΗΣ
Πηγή: Taxheaven