Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1136196 ΕΞ 2016/19.9.2016 Εφαρμογή της αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.07.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.- άμεση παραλαβή επιβατικών αυτοκινήτων

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1136196 ΕΞ 2016/19.9.2016 Εφαρμογή της αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.07.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.- άμεση παραλαβή επιβατικών αυτοκινήτων

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:ΔΕΦΚΦ Γ 1136196 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 6987462
Fax: 210 6987408
e-mail: finexcis@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.07.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.- άμεση παραλαβή επιβατικών αυτοκινήτων.

ΣΧΕΤ: α) Το αρ. πρωτ. 20572/12.9.2016 έγγραφο της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσ/νικης.

β) Η αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.7.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.

γ) Η αρ. πρωτ. Φ.1252/648/18.9.2008 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.

δ) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 5011545 ΕΞ 2015/22.5.2015 Ε.Δ.Υ.Ο.

Κατόπιν του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, αναφορικά, μεταξύ άλλων, με τη δυνατότητα εφαρμογής από τα Τελωνεία Νομού Θεσσαλονίκης της (β) σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο.Ο., για την αντιμετώπιση της συσσώρευσης εκκρεμοτήτων που παρατηρούνται κατά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων από την εν λόγω αρμόδια υπηρεσία, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης, λόγω μη υποβολής όλων των τιμοκαταλόγων με τις τιμές λιανικής πώλησης, σας γνωρίζουμε ότι, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, η αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.7.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. δύναται να εφαρμόζεται μέχρι και 31.12.2016 και από τα Τελωνεία Νομού Θεσσαλονίκης. 

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν ως προς τη διαδικασία, τα διαλαμβανόμενα στις ως άνω (β), (γ) και (δ) σχετικές Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. και παρακαλούμε για την πιστή τήρησή τους, προς διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου από όλα τα αρμόδια Τελωνεία της χώρας, εκτός των Τελωνείων Αττικής.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
E. ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Πηγή: Taxheaven