Αριθ. πρωτ.: 28797/19.9.2016 Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α.

Αριθ. πρωτ.: 28797/19.9.2016 Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α.

Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.:28797

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
και Δ.ΥΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: M. Βακλά
Τηλέφωνο: 21313 64703

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α.

ΣΧΕΤ: α) Η υπ'αριθμ. 15/12.7.2016 εγκύκλιος του Υπουργείου μας.

β) Η υπ' αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.16 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Με την αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.16 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και την αριθμ. 15/12.7.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου μας, παρέχονται οδηγίες για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δεδομένης της συμβολής της εν λόγω διαδικασίας στην τόνωση της ρευστότητας της οικονομίας και προκειμένου να αξιοποιηθεί το σύνολο των πιστώσεων που έχουν προγραμματισθεί να αποδοθούν στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι απαραίτητο να επισπευστεί η διαδικασία προκειμένου να εξοφληθούν άμεσα οι σχετικές υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται:

- Οι δικαιούχοι φορείς της αυτοδιοίκησης να υποβάλλουν άμεσα στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου μας, αίτημα επιχορήγησης, σύμφωνα με τις οδηγίες της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου ή σχετικό έγγραφο, στην περίπτωση κατά την οποία δεν απαιτείται ή δεν δύναται να ληφθεί επιχορήγηση για τον σκοπό αυτό.

- Οι επιχορηγούμενοι φορείς να προβαίνουν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους με το ποσό που λαμβάνουν ως έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, ενώ οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να ελέγχουν κατά προτεραιότητα τους υποβληθέντες προς έγκριση σχετικούς προϋπολογισμούς, ώστε να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις.

- Οι επιχορηγούμενοι έως σήμερα φορείς να εξετάζουν κατά προτεραιότητα τις σχετικές υποθέσεις αποστέλλοντας στην Υπηρεσία μας τις Εντολές Εξόφλησης των υποχρεώσεών τους.

Υπενθυμίζουμε ότι οι φορείς οφείλουν να φροντίσουν για την ταχεία και άμεση ολοκλήρωση της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προκειμένου να μην απωλεσθούν για την Τοπική Αυτοδιοίκηση πολύτιμες πιστώσεις, λόγω μη απορρόφησής τους.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε α) για θέματα που αφορούν στους δικαιούχους, το ανώτατο ποσό επιχορήγησης, τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, τις προϋποθέσεις επιχορήγησης και τη διαδικασία υποβολής αιτήματος επιχορήγησης στους κ.κ. Κώστα Τρυποσκούφη (213136 4009), Μαρία Χιώτη (213136 4810), Μάρα Γαρίου (213136 4816), Σελήνη Γιουρούκη (213 136 4806) και Μαρίνα Χιώτη (213136 4815), β) για θέματα προϋπολογισμού στις κ.κ. Ευθυμία Μαμούρη (213136 4818) και Γεωργία Παπανικολοπούλου (213136 4801) και γ) για θέματα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στις κ.κ. Δήμητρα Μπιτούνη (213136 4704), Μαρία Τζατζιμάκη (213136 4702) και Μαρία Ρεκλείτη (213136 4734).


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ι. ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Πηγή: Taxheaven