Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ09/334/23.9.2016 Ημερομηνία και προϋποθέσεις διεξαγωγής εκλογών των τακτικών και αορίστου χρόνου υπαλλήλων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στο Α' υπηρεσιακό συμβούλιο

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ09/334/23.9.2016 Ημερομηνία και προϋποθέσεις διεξαγωγής εκλογών των τακτικών και αορίστου χρόνου υπαλλήλων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στο Α' υπηρεσιακό συμβούλιο

Αθήνα 23-09-2016
Αριθμ. Πρωτ. Φ09/334

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ H
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Καρίνου Ελένη
Τηλέφωνο: 210 5215315
FAX: 210 5223312
Ε-mail: diefpros_mhtrwo@ika.gr
     
ΘΕΜΑ: «Ημερομηνία και Προϋποθέσεις Διεξαγωγής Εκλογών των τακτικών και αορίστου χρόνου υπαλλήλων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στο Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο»

Σε συνέχεια των εγγράφων μας Φ09/139/30.6.2016 και Φ09/158/18.7.2016, σας γνωστοποιούμε ότι με την Φ09/283/7.9.2016 απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος ορίσθηκε ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των τακτικών και αορίστου χρόνου υπαλλήλων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στο Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 26-11-2016 ημέρα Σάββατο και από ώρα 8η πρωινή μέχρι την 5η απογευματινή στο κτήριο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στην οδό Μενάνδρου 41-43.

Με το Φ09/287/12.9.2016 έγγραφό μας, σας κοινοποιήσαμε τους οριστικούς πίνακες υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 5 της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 684/τ. Β'/19-09-88).

Οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένες υποψηφιότητες των τακτικών υπαλλήλων για το Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο τακτικών υπαλλήλων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ είναι:

1. «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»
2. ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ «ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ»
3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ»
4. «ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΙΚΑ)»
5. «Ε.Α.Σ.Π. ΙΚΑ ΕΤΑΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»
6. «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ» 
7. «ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
8. ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9. ΓΟΡΙΔΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ
10. ΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΕΔΕ
11. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
12. ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένες υποψηφιότητες των αορίστου χρόνου υπαλλήλων για το Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο αορίστου χρόνου υπαλλήλων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ είναι:

1. ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ «ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ - Ι.Δ.Α.Χ.»
2. «ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - Ι.Δ.Α.Χ»
3. ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
5. ΚΑΡΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ
6. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Οι εκλογείς προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο, που να έχει εκδοθεί από φορέα δημοσίου τομέα και να φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου.

Επισημαίνουμε ότι θα σημειώσουν με σταυρό προτίμησης μέχρι δύο από τους αναγραφόμενους υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού της αρεσκείας τους. Για τους μεμονωμένους υποψηφίους δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. Επίσης:

• Οι σταυροί τίθενται δεξιά ή αριστερά των ονοματεπωνύμων των υποψηφίων του συνδυασμού με στυλογράφο χρώματος μπλε ή μαύρου.

• Ψηφοδέλτιο που δεν έχει καθόλου σταυρούς ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟ, με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της § 8 του άρθρου 11.

Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες των εκλογέων, που σας έχουμε κοινοποιήσει.

Όσον αφορά την ψηφοφορία με αλληλογραφία των υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός του Νομού Αττικής, θα σας αποσταλεί το σχετικό εκλογικό υλικό.

Ο προϊστάμενος κάθε υπηρεσιακής μονάδας αμέσως μόλις παραλάβει το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, φακέλους ψηφοφορίας σφραγισμένους με την σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής και ειδικούς φακέλους για την ταχυδρόμηση των φακέλων ψηφοφορίας) οφείλει να παραδώσει σε κάθε εκλογέα από ένα ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και κάθε μεμονωμένου υποψηφίου, ένα φάκελο ψηφοφορίας (τυπωμένο) και ένα ειδικό φάκελο (λευκό) συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και την κατάσταση σύμφωνα με το σχέδιο που σας στέλνουμε συνημμένο. Σε περίπτωση που το εν λόγω εκλογικό υλικό δεν παραδοθεί στους εκλογείς της μονάδας του, τότε οφείλει να το επιστρέψει στην υπηρεσία μας άμεσα.

Για τους υπαλλήλους που τυχόν είναι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες εκτός Ιδρύματος ή έχουν διατεθεί σε άλλες υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και βρίσκονται στη δύναμη της μονάδας σας, παρακαλούμε να ειδοποιηθούν να παραλάβουν το εκλογικό υλικό και να συμπεριληφθούν και αυτοί στην ανωτέρω κατάσταση. 

Την κατάσταση αυτή, ο προϊστάμενος της μονάδας υποχρεούται να τη στείλει έγκαιρα στα εξουσιοδοτημένα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, τα οποία είναι για το Τακτικό Προσωπικό, η ΚΑΒΟΥΝΗ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και για το Αορίστου Χρόνου Προσωπικό η ΚΟΥΚΟΒΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στη διεύθυνση (Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) Ρ.Κ Κεντρικό Ταχυδρομείο Αθηνών, Αιόλου 100, Τ.Κ. 10200 Αθήνα, επί αποδείξει. Παρακαλούμε η αποστολή να γίνει MONO με τον ανωτέρω τρόπο

Κάθε εκλογέας αφού παραλάβει το εκλογικό υλικό και συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο της επιλογής του, το τοποθετεί στον εκλογικό φάκελο τον οποίο κλείνει και στη συνέχεια τον θέτει στον ειδικό φάκελο ψηφοφορίας, στον οποίο και σημειώνει τα στοιχεία του στη θέση του αποστολέα, καθώς και την παραλήπτρια ΚΑΒΟΥΝΗ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (για το Τακτικό Προσωπικό) ή ΚΟΥΚΟΒΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (για το Αορίστου Χρόνου Προσωπικό)Έπειτα ταχυδρομεί τον ειδικό φάκελο επί αποδείξει, στο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των φακέλων αυτών μέλος της εφορευτικής επιτροπής, το ταχύτερο δυνατό, ώστε να φθάσει στην παραλήπτρια μέχρι την καθορισμένη ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Φάκελοι που θα φθάσουν στην παραλήπτρια (μέλος της εφορευτικής επιτροπής) μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και δεν λαμβάνονται υπόψη. Η υπηρεσία Διοικητικού Προσωπικού - Τμήμα Μητρώου κατά την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας θα παράσχει κάθε πληροφορία και βοήθεια απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.

Σημειώνουμε ότι τα ονοματεπώνυμα των εκλογέων στους ειδικούς (λευκούς) φακέλους να αναγράφονται με σαφήνεια και οι γυναίκες ψηφοφόροι που έχουν δύο επώνυμα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το επώνυμό τους, όπως αυτό αναγράφεται στις εκλογικές καταστάσεις που σας έχουν κοινοποιηθεί.

Του εγγράφου αυτού να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι με ευθύνη του Προϊσταμένου κάθε μονάδας.


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: Taxheaven