Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/73/7.9.2016 Νέος τύπος εύρεσης χρέους σε αχρεώστητες καταβληθείσες παροχές

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/73/7.9.2016 Νέος τύπος εύρεσης χρέους σε αχρεώστητες καταβληθείσες παροχές

Αθήνα 7/9/2016
Αριθ. Πρωτ. Γ99/73

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 16
10 241 Αθήνα
Πληροφορίες:
Μαρία Βασιλάτου, 210-5205256
Σπύρος Κλωνής, 210-5205255
Fax: 210-5238135
E-mail: samika@ika.gr

Θέμα: «Νέος τύπος εύρεσης χρέους σε αχρεώστητες καταβληθείσες παροχές»

Σχετικό: Το με αριθμό πρωτ. Σ81/37/26.8.2016 έγγραφο σας.

Με το ανωτέρω έγγραφο, μας ζητήθηκε να προσδιοριστεί ο τύπος εύρεσης χρέους σε αχρεώστητες καταβληθείσες παροχές σύμφωνα με το νέο επιτόκιο 3%.

Ο γενικός τύπος είναι:
ενώ για επιτόκιο ρ = 3% ο τύπος διαμορφώνεται:όπου,

x = το ζητούμενο ποσό των αχρεώστητων καταβληθεισών παροχών μαζί με τους τόκους.

μ = ο αριθμός των μηνών που πέρασαν από τότε που άρχισε η αχρεώστητη καταβληθείσα παροχή μέχρι το τέλος του μήνα που υπολογίζεται το χρέος, ή μέχρι τον προηγούμενο μήνα της αναγγελίας του χρέους στη μηχανογράφηση, αφού σχεδόν πάντοτε οι οφειλές παρακρατούνται μηχανογραφικά.

ν = ο αριθμός των μηνών που πέρασαν από τότε που σταμάτησε η αχρεώστητη καταβληθείσα παροχή (από την πρώτη του τελευταίου μήνα της αχρεώστητης καταβληθείσας παροχής) μέχρι το τέλος του μήνα που υπολογίζεται το χρέος, ή μέχρι τον προηγούμενο μήνα της αναγγελίας του χρέους στη μηχανογράφηση. 

α = η μέση μηνιαία αχρεώστητη καταβληθείσα παροχή, δηλ.Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Μ. ΛΟΥΛΑΚΗΠηγή: Taxheaven