Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: ΤΟ1/ 652/130/ 2016 Αναπροσαρμογή συντάξεων ETEA σύμφωνα με τον Ν. 4387/16

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: ΤΟ1/ 652/130/ 2016 Αναπροσαρμογή συντάξεων ETEA σύμφωνα με τον Ν. 4387/16

Αθήνα 27 / 9 / 2016
Αριθ. Πρωτ. ΤΟ1/652/ 130

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
FAX: 2105228747
e-mail : diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
 
ΘΕΜΑ Αναπροσαρμογή συντάξεων ETEA σύμφωνα με τον Ν. 4387/16


ΣΧΕΤ : To 139307/15.9.2016 έγγραφο ETEA

Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑ, με το οποίο παρέχονται πληροφορίες για την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων του ΕΤΕΑ , σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4387/2016 και την ΥΑ 25909/470/7.6.2016 (ΦΕΚ 1605 Β).

Οι συνταξιούχοι θα ενημερωθούν αναλυτικά για την εν λόγω αναπροσαρμογή , με τα ενημερωτικά σημειώματα ΝΟΕΜΒΤΙΟΥ 2016.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις να απευθύνεστε στο ΕΤΕΑ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠηγή: Taxheaven