Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: ΥΟΟ/E/ 3/3716/ 26.9.2016 Τακτική Φυσική Απογραφή Πάγιου εξοπλισμού των Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το έτος 2016

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: ΥΟΟ/E/ 3/3716/ 26.9.2016 Τακτική Φυσική Απογραφή Πάγιου εξοπλισμού των Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το έτος 2016

Αθήνα 26/9/2016
Αριθμ. Πρωτ.: ΥΟΟ/E/3/3716

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ.
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠ.
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση :Αγ. Κων/νου 16
Πληροφορίες:Βαρδαλάκου Ειρήνη
Αριθ.τηλεφώνου: 210-5213609
Fax: 210-5221507
e-mail: vardalakou@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τακτική Φυσική Απογραφή Πάγιου εξοπλισμού των Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το έτος 2016».


Παρακαλούμε όπως, οι αρμόδιοι διαχειριστές των Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος με ευθύνη των Προϊσταμένων της Δ/νσης, έως την 15-12-16 να έχουν ολοκληρώσει την τακτική Φυσική Απογραφή του Πάγιου Εξοπλισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το έτος 2016.

Καθίσταται σαφές, ότι οι αρμόδιοι διαχειριστές αφού εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Ο.Π.Σ., δηλώνουν το όνομά τους στο πεδίο Υπεύθυνος Καταμέτρησης. Προκειμένου δε, να αποφευχθούν φαινόμενα μη ορθολογικής διαχείρισης και επιβάρυνσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πρόσθετες δαπάνες, καταχωρούν με πολύ προσεκτικές κινήσεις τις διαφορές της Φυσικής Απογραφής για το έτος 2016, προχωρώντας στην επικαιροποίηση της απογραφής τους με την ενεργοποίηση των πεδίων (Επίσημη και Οριστική) του πλοηγού Ο.Π.Σ.

Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα πρέπει να αποσταλούν σε έντυπη μορφή όλα τα δικαιολογητικά (δηλ.πρακτικά καταστροφής, δελτία εισαγωγής κ.λ.π.) βάσει των οποίων έχει ολοκληρωθεί η Φυσική Απογραφή του Πάγιου εξοπλισμού.

Μετά τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη αφενός την με αριθμ.Φ80000/οικ. 35384/1276/1.8.2016 απόφαση Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΦΕΚ 2455/Τ.Β΄/2016 σχετικά με την αποτύπωση της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος, καθώς από 01.01.2017 εντάσσονται στον Ενιαίο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α), αφετέρου δε, την σε εξέλιξη δημιουργία και εφαρμογή του Μητρώου Παγίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Ο.Π.Σ., παρακαλούμε όπως για τη Φυσική Απογραφή του Πάγιου Εξοπλισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2016, να τηρηθεί αυστηρά το προαναφερόμενο χρονοδιάγραμμα και οι σχετικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Π.ΜΑΡΙΑΠηγή: Taxheaven