Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1709 ΕΞ 31.8.2016 Περί των καταστάσεων τέλους έτους

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1709 ΕΞ 31.8.2016 Περί των καταστάσεων τέλους έτους

Αθήνα, 31.08.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 1709 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1709/2016

ΘΕΜΑ: «Περί των καταστάσεων τέλους έτους»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Η XXX είναι ανεξάρτητη αρχή που ιδρύθηκε (ως μετεξέλιξη της XXX) με τον XXX.

Λόγω της επικείμενης συντάξεως και υπογραφής των καταστάσεων τέλους έτους (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσης – Προσάρτημα) για την διαχειριστική χρήση 1/1---31/12/2015.

Ερωτάται αν με βάση τα ΕΛΠ, η XXX θεωρείται μικρή / μεγάλη ή μεσαία οντότητα, ώστε να προκύψει και το πρότυπο (μορφή) της σύνταξης των ανωτέρω καταστάσεων τέλους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κάθε οντότητα που υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4308/2014 εντάσσεται σε κατηγορία μεγέθους βάσει των κριτηρίων του {start}άρθρου 2{end} του νόμου. Σημειώνεται ότι έχουν επέλθει αλλαγές στο Ν. 4308/2014 με το N. 4410/2016.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πηγή: Taxheaven