Αριθ. πρωτ.: 2199 ΑΤΚΕ 0007841 ΕΞ 2016/19.9.2016 Σχετικά με την φυγή εκατομμυρίων στο εξωτερικό

Αριθ. πρωτ.: 2199 ΑΤΚΕ 0007841 ΕΞ 2016/19.9.2016 Σχετικά με την φυγή εκατομμυρίων στο εξωτερικό

Αθήνα, 19/9/2016
Αριθ.Πρωτ: /2199/ΑΤΚΕ 0007841 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε.Ευδωρίδου
Τηλέφωνο: 210.32.35.132
210.32 34 735
FAX: 210.32.35.135

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: -Βουλευτή κ.Ν.Νικολόκουλο

Δια της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση  ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.Ν. Νικολόπουλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις για την καταπολέμηση φαινομένων φοροδιαφυγής οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται. Προς το σκοπό αυτό, προωθείται κάθε αναγκαίο διοικητικό ή νομοθετικό ή άλλο μέτρο για την αποτροπή και την καταστολή κατά τον δυνατόν των φαινομένων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό η εν λόγω ερώτηση διαβιβάστηκε στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες για τις δέουσες ενέργειές τους.

2. Η Ε.Γ Σ.Δ.Ο.Ε., εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της, διενεργεί έρευνες κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας με σκοπό την αποκάλυψη οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων. Στα πλαίσια αυτά διενεργήθηκαν σχετικές έρευνες σε εταιρείες συμφερόντων Μαρινόπουλου και τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών καλύπτονται από το απόρρητο της ποινικής προδικασίας. 

3. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι σχετικές υποθέσεις ερευνώνται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (αρθρ. 7Α Ν.3932/2011), πλην όμως τα περαιτέρω στοιχεία δεν είναι ανακοινώσιμα.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven