Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0007818 ΕΞ 2016/2120/19.9.2016 Καρτέλ στην αγορά των καλλυντικών από γνωστές εταιρείες

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0007818 ΕΞ 2016/2120/19.9.2016 Καρτέλ στην αγορά των καλλυντικών από γνωστές εταιρείες

Αθήνα, 19/09/2016
Αρ.Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0007818 ΕΞ 2016/2120

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Κυρλιγκίτση
Τηλέφωνο: 210 3235114
FAX: 210 3235135
e-mail: ckirlig@1988.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ν. I. Νικολόπουλο

Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 7086/18.07.16 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 7086/18.07.16 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. I. Νικολόπουλος, σας γνωρίζουμε ότι:

Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις για την καταπολέμηση φαινομένων φοροδιαφυγής οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται.

Προς το σκοπό αυτό, προωθείται κάθε αναγκαίο διοικητικό ή νομοθετικό ή άλλο μέτρο για την αποτροπή και την καταστολή κατά τον δυνατόν των φαινομένων αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες κάθε πληροφορία ή στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε αποκάλυψη φαινομένων φοροδιαφυγής.

Η Δ/νση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών έχει διενεργήσει φορολογικό έλεγχο σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο των καλλυντικών και των ειδών διατροφής, που είναι διαρθρωμένη με το σύστημα της πυραμιδωτής πώλησης. Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής έχουν καταλογιστεί 347 παραβάσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ


Πηγή: Taxheaven