Αριθ. πρωτ.: 0007772/2217/19.9.2016 Φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στα νησιά και όχι μόνον

Αριθ. πρωτ.: 0007772/2217/19.9.2016 Φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στα νησιά και όχι μόνον

Αθήνα, 19/9/2016
Αριθ.Πρωτ: 0007772/2217

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο: 210.33.75.066
210.32.24.997
FAX: 210.32.35.135

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Σε απάντηση  ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, και προς το σκοπό αυτό προωθείται κάθε αναγκαίο διοικητικό, νομοθετικό ή άλλο μέτρο, καθώς και κάθε απαραίτητη ενέργεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη δρομολογηθεί δράσεις και έχουν εκδοθεί οδηγίες εντοπισμού και ελέγχου μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης που πιθανώς προκύπτει από τη χρήση των εν λόγω τερματικών μηχανημάτων αποδοχής καρτών πληρωμών (POS).

Β. Η Δ/νση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) έχει προβεί, σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία, σε εκτεταμένες έρευνες (πέραν των 60 ελέγχων) σε επιχειρήσεις αναφορικά με τη χρήση συσκευών POS που έχουν εγκατασταθεί από αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (acquirer).

Η ανωτέρω Δ/νση, για τις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, προέβη στον καταλογισμό τους. 

Επίσης, αποτέλεσμα των ως άνω ερευνών ήταν η κατάσχεση ένδεκα (11) τερματικών ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς και η διενέργεια, τεσσάρων (Α) συλλήψεων, με τη διαδικασία του αυτόφωρου, από την Οικονομική Αστυνομία.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι υπάρχουν έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ προγραμματίζονται και άλλοι στο πλαίσιο του συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου.


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven