Αριθ. πρωτ.: 0007769/2229/15.9.2016 Ποιές εταιρείες έχουν βεβαιωμένες οφειλές στα τελωνεία που προέρχονται από δηλώσεις προϊόντων που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ. οι οποίες υποβλήθηκαν από 1.6.2015 έως 31.8.2015;

Αριθ. πρωτ.: 0007769/2229/15.9.2016 Ποιές εταιρείες έχουν βεβαιωμένες οφειλές στα τελωνεία που προέρχονται από δηλώσεις προϊόντων που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ. οι οποίες υποβλήθηκαν από 1.6.2015 έως 31.8.2015;

Αθήνα, 15/9/16
Αριθ.Πρωτ: 0007769/2229

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο: 210.33.75.066
210.32.24.997
FAX: 210.32.35.135

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Α. Βεσυρόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση  ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. Βεσυρόπουλος, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις περί απορρήτου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το πλήθος των εταιρειών οφειλετών του Δημοσίου με βεβαιωμένες οφειλές στα Τελωνεία που προέρχονται από δηλώσεις που υπάγονται σε ΕΦΚ, οι οποίες υποβλήθηκαν από 1/06/2015 έως 31/08/2015, είναι δώδεκα (12).

Το ύψος των οφειλών ανέρχεται σε 13.077.957€ (βασική οφειλή, προσαυξήσεις και πρόστιμα).

Εκ των ανωτέρω εταιρειών έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των 12, 24 και 100 δόσεων τέσσερις (4) εταιρείες. Μία (1) εξ αυτών έχασε τη ρύθμιση και έχει κάνει αίτηση υπαγωγής σε πτωχευτική διαδικασία.

Έχει γίνει κατάσχεση εις χείρας τρίτων και είναι σε ισχύ για τρεις (3) εταιρείες, μια εξ' αυτών έχει κάνει αίτηση για πτωχευτική διαδικασία.

Επιπλέον για δυο (2) έχει γίνει αναγγελία σε πλειστηριασμό και δύο (2) έχουν ασκήσει προσφυγή.


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven