Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0007800 ΕΞ 2016/2251/27.9.2016 Επενδύουν στη φοροδιαφυγή, Βούλγαροι επιχειρηματίες αγοράζουν ακίνητα στη βόρεια Ελλάδα για τουριστικά καταλύματα, χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ για φόρους

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0007800 ΕΞ 2016/2251/27.9.2016 Επενδύουν στη φοροδιαφυγή, Βούλγαροι επιχειρηματίες αγοράζουν ακίνητα στη βόρεια Ελλάδα για τουριστικά καταλύματα, χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ για φόρους

Αθήνα, 27/9/2016
Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 0007800 ΕΞ 2016/2251

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Δημητρόπουλος
Τηλέφωνο: 210 3224878
FAX: 210.32.35.135
e-mail: ddimitropoulos@1988.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβ/κού Ελεγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο

(Διά της Βουλής των Ελλήνων)


Σε απάντηση  ερώτησης, που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, και προς το σκοπό αυτό προωθείται κάθε αναγκαίο διοικητικό, νομοθετικό ή άλλο μέτρο, καθώς και κάθε απαραίτητη ενέργεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών συμμετέχει σε σχετικές ευρωπαϊκές δράσεις για τον περιορισμό των φαινομένων φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής που πιθανώς προέρχονται από την ενοικίαση καταλυμάτων μέσω διαδικτύου. Παράλληλα κάνει χρήση των εργαλείων ανταλλαγής πληροφοριών και αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής με άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και πληροφοριών που προέρχονται από διάφορες άλλες πηγές για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) διενεργούνται έλεγχοι στη Β. Ελλάδα σε ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα και γενικά σε τουριστικά καταλύματα, αλλά δεν έχουν διαπιστωθεί έως σήμερα τα αναφερόμενα στην ερώτηση.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven