Αριθ. πρωτ.: ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002069 ΕΞ 2016 Μεταστέγαση υπηρεσιών Υπ. Οικονομικών στο κτίριο της οδού Θηβών 196-198

Αριθ. πρωτ.: ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002069 ΕΞ 2016 Μεταστέγαση υπηρεσιών Υπ. Οικονομικών στο κτίριο της οδού Θηβών 196-198

Αθήνα, 5.8.2016  
Α.Π.: ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002069 ΕΞ 2016                                                                                                            
                                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ            
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ        
 Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10        
101 84 - Αθήνα        
 Τηλ: 210 3375718, 719, 788         
e-mail: alt.secr@mofadm.gr
    
Θέμα: Μεταστέγαση υπηρεσιών Υπ. Οικονομικών στο κτίριο της οδού Θηβών 196-198

Σχετ.:  ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001837 ΕΞ 2016/4.7.2016 και ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001964 ΕΞ 2016/25.7.2016

Μετά την παραλαβή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Θηβών 196-198 στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, πρέπει ΑΜΕΣΑ να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες για να μετεγκατασταθούν υπηρεσίες του Υπουργείου από μισθωμένα κτίρια.

Στο συγκεκριμένο ακίνητο πρόκειται να μεταστεγαστούν σε πρώτη φάση οι κάτωθι Υπηρεσίες (με βάση τα σχετικά έγγραφα) του Υπουργείου Οικονομικών, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού:

Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών                       Καρ. Σερβίας 10

Καρ.Σερβίας 10

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Κεντρικές Υπηρεσίες

Καρ. Σερβίας 8

Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου

Νικήτα 15, Πειραιάς

Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Αττικής

Φερών 24 (Κτίριο 1), Κονδυλάκη 1 (Κτίριο 2)

Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)

Κεντρικές Υπηρεσίες

Πειραιώς και Αλκίφρονος

Περιφερειακή Δ/νση Αττικής- Αιγαίου

Πειραιώς και Αλκίφρονος

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους  (νεοσύστατη Υπηρεσία)

Δ.Ο.Υ  Νίκαιας – Κορυδαλλού  (Θεσπιέων 62, Κορυδαλλός)


Παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάθεση των παρακάτω κατ’ αρχήν εργασιών:

1. Μεταφορά της υλικοτεχνικής υποδομής των Υπηρεσιών (γραφεία, αρχεία, υπολογιστές κλπ), από τα κτίρια στα οποία στεγάζονται σήμερα

2. Φύλαξη του κτιρίου

3. Εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού κέντρου για το σύνολο των προς εγκατάσταση  Υπηρεσιών ή για τις επί μέρους Υπηρεσίες

4. Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου προσέλευσης-αποχώρησης του προσωπικού

5. Καθαριότητα  του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου

Μετά την οριστικοποίηση της μελέτης χωροθέτησης των επί μέρους υπηρεσιών στο κτίριο από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, θα πρέπει να προβείτε στην ανάθεση και των λοιπών εργασιών (π.χ. σήμανση του κτιρίου, ανάθεση συντήρησης των εγκαταστάσεων του κτιρίου κλπ), οι οποίες είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση των Υπηρεσιών. Σχετικές οδηγίες θα δοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και η Δ/νση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται να παρέχουν οποιαδήποτε τεχνική συνδρομή απαιτηθεί για την υλοποίηση του γενικότερου έργου της μετεγκατάστασης των υπηρεσιών στο υπόψη κτίριο.


Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Τρύφων Ζ. Αλεξιάδης
 
Ακριβές ΑντίγραφοΠηγή: Taxheaven