Αριθ. πρωτ.: /2027/0007946/19.9.2016 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Αριθ. πρωτ.: /2027/0007946/19.9.2016 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Αθήνα, 19 Σεπ. 2016
Αριθ. Πρωτ: /2027/0007946

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο: 2103224878
FAX: 2103235135

Σε απάντηση  ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής κ. Κ. Μάρκου, σας γνωρίζουμε ότι:

Βάσει των αναφερομένων στις ΠΟΛ.1047/12.2.2015 και ΠΟΛ.1003/31.12.2014 και όπως διευκρινίστηκε και με το με Α.Π. ΔΕΑΦΑ 1075426 ΕΞ 2015/2.6.2015 έγγραφο, οι επιπλέον αμοιβές που λαμβάνουν αγρότισσες που ανήκουν σε γυναικείους συνεταιρισμούς, πέραν των κερδών τους ως μέλη του συνεταιρισμού, εξαιτίας της περιστασιακής τους απασχόλησης στο συνεταιρισμό για την παρασκευή παραδοσιακών προϊόντων, και προκειμένου μόνο για θέματα φορολόγησής τους, υπάγονται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven