Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1149537 ΕΞ 2016 Προσωρινή τοποθέτηση διορισθέντων εφοριακών υπαλλήλων

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1149537 ΕΞ 2016 Προσωρινή τοποθέτηση διορισθέντων εφοριακών υπαλλήλων

Αθήνα, 13/10/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1149537 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375138-139
FΑΧ : 210 3375049

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. των άρθρων 17, 18 , 19 και 65 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007),

2. το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,

3. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Α 1147309 ΕΞ 6.11.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί κατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού μεταξύ των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου,

4. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί κατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στις οργανικές μονάδες που τη συγκροτούν, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών,

6. την υπ' αριθμ. πρωτ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

7. τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1115692 ΕΞ 2016/29.07.2016 (ΦΕΚ 812/Γ/30.08.2016), ΔΔΑΔ Β 1118534 ΕΞ 2016/05.08.2016 (ΦΕΚ 835/Γ/09.09.2016) ΔΔΑΔ Β 1126850 ΕΞ 2016/ 30.08.2016 (ΦΕΚ 855/Γ/14.09.2016), αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών περί διορισμού εφοριακών υπαλλήλων στο Υπουργείο Οικονομικών,

8. το υπ' αριθμ. πρωτ. 274/7.10.2016 ενημερωτικό σημείωμα της Γραμματείας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου σχετικά με αδυναμία συνεδρίασης,

9. τις κατεπείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες και προκειμένου να μην παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες του άρθρου 17 του ν. 3528/2007,

10. τις αιτήσεις προτίμησης των διορισθέντων υπαλλήλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τοποθετούμε προσωρινά, για την κάλυψη κατεπειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και μέχρι τη συνεδρίαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης, σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις στο άρθρο 65 του ν. 3528/2007, τους παρακάτω υπαλλήλους ως ακολούθως:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙ Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1

ΑΓΡΙΟΣΤΑΘΗ

ΑΘΗΝΑ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

2

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

3

ΔΑΡΔΑΝΗ

ΟΛΓΑ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ

4

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

5

ΚΑΝΙΝΗ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

6

ΚΟΛΟΚΥΘΑ

ΧΡΥΣΑΥΓΗ

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

7

ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ

ΘΩΜΑΣ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ.Ο.Υ ΑΙΓΑΛΕΩ

8

ΚΥΡΙΑΖΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΓΔΕ

9

ΛΟΥΛΟΥΔΑ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΣ

10

ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

11

ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ

ΖΩΗ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

12

ΜΟΥΛΑΡΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ

13

ΝΑΟΥΜ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ.Ο.Υ. Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ

14

ΝΑΤΗ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ.Ο.Υ ΑΙΓΑΛΕΩ

15

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ

16

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

17

ΣΑΒΒΑΚΗ

ΑΡΓΥΡΩ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

18

ΣΑΠΟΥΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ- ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

19

ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


20

ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ(Δ.Ο.Σ)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙ Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

21

ΤΣΑΤΣΑΝΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

22

ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

23

ΧΑΣΙΩΤΗ

ΖΩΗ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠηγή: Taxheaven