Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ81/50/ 21.10.2016 Προσδιορισμός τοκοχρεωλυσίου για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, οι οποίες αναζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4387/2016

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ81/50/ 21.10.2016 Προσδιορισμός τοκοχρεωλυσίου για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, οι οποίες αναζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4387/2016

Αθήνα, 21 .10. 2016
Αριθ. Πρωτ.:  Σ81/50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου/Ε. Ζάχου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215000
e-mail : diefpar@ika.gr  

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός τοκοχρεωλυσίου για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, οι οποίες αναζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4387/2016


Σχετ.: Η εγκύκλιο 29/16 και το Γενικό Έγγραφο με αρ. πρωτ. Σ81/41/21.9.2016.

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων, παραθέτουμε τον πίνακα που συνέταξε η Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής και αφορά τον προσδιορισμό του τοκοχρεωλυσίου, όπως διαμορφώνεται βάσει του άρθρου 103 του Ν.4387/2016, με την παράγραφο 1 του οποίου καθορίστηκε επιτόκιο 3% με το οποίο προσαυξάνονται τα ποσά που αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα με υπαιτιότητα του λαβόντος.

Διάρκεια εξόφλησης σε μήνες

Τοκοχρεωλύσιο ενός ευρώ

2

0,50185046

3

0,33497886

4

0,25154332

5

0,20148219

6

0,16810828

7

0,14426991

8

0,12639126

9

0,11248576

10

0,10136146

11

0,09225985

12

0,08467526


13

0,07825761

14

0,07275684

15

0,06798957

16

0,06381827

17

0,06013778

18

0,05686628

19

0,05393921

20

0,05130489

21

0,04892151

22

0,04675485

23

0,04477663

24

0,04296331

25

0,04129510

26

0,03975524

27

0,03832949

28

0,03700562

29

0,03577308

30

0,03462274

31

0,03354665

32

0,03253785

33

0,03159022

34

0,03069836

35

0,02985750

36

0,02906338

37

0,02831220

38

0,02760060

39

0,02692551

40

0,02628420

41

0,02567420

42

0,02509327

43

0,02453938

44

0,02401069

45

0,02350553


46

0,02302234

47

0,02255975

48

0,02211644

49

0,02169125

50

0,02128309

51

0,02089096

52

0,02051393

53

0,02015114

54

0,01980181

55

0,01946520

56

0,01914063

57

0,01882747

58

0,01852512

59

0,01823304

60

0,01795071

 

Διάρκεια εξόφλησης σε μήνες

Τοκοχρεωλύσιο ενός ευρώ

61

0,01767765

62

0,01741342

63

0,01715760

64

0,01690978

65

0,01666961

66

0,01643672

67

0,01621081

68

0,01599155

69

0,01577867

70

0,01557188

71

0,01537093


72

0,01517557

73

0,01498559

74

0,01480075

75

0,01462085

76

0,01444570

77

0,01427511

78

0,01410891

79

0,01394693

80

0,01378902

81

0,01363501

82

0,01348477

83

0,01333817

84

0,01319507

85

0,01305534

86

0,01291888

87

0,01278557

88

0,01265529

89

0,01252796

90

0,01240347

91

0,01228172

92

0,01216263

93

0,01204612

94

0,01193209

95

0,01182048

96

0,01171120

97

0,01160418

98

0,01149936

99

0,01139667

100

0,01129604

101

0,01119741

102

0,01110072

103

0,01100593

104

0,01091296


105

0,01082178

106

0,01073233

107

0,01064456

108

0,01055842

109

0,01047387

110

0,01039087

111

0,01030937

112

0,01022934

113

0,01015073

114

0,01007351

115

0,00999765

116

0,00992310

117

0,00984983

118

0,00977781

119

0,00970701

120

0,00963740Για κάθε αναγκαία διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεσθε στην ανωτέρω Διεύθυνση.


Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠηγή: Taxheaven