Αριθ. πρωτ.: ΔΠΠ 3330/2016 Διενέργεια ελέγχων σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και βυτιοφόρα διανομής πετρελαίου θέρμανσης

Αριθ. πρωτ.: ΔΠΠ 3330/2016 Διενέργεια ελέγχων σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και βυτιοφόρα διανομής πετρελαίου θέρμανσης

Αθήνα, 25 / 10 /2016
Α.Π. : ΔΠΠ 3330

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γεν. Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου
Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας
Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος
ΤΚ: 101 81, Αθήνα
Πληροφ.: Γ.Νίτσιου
Τηλ.: 210 38 93 428
Fax: 210 38 93 999
e-mail: gnitsiou@gge.gr

Θέμα: «Διενέργεια ελέγχων σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και βυτιοφόρα διανομής πετρελαίου θέρμανσης»

1. Δεδομένου ότι από 15/10/2016 ξεκίνησε η περίοδος διακίνησης και διανομής του πετρελαίου θέρμανσης, τόσο για την προστασία του καταναλωτικού κοινού από τυχόν ελλιπείς παραδόσεις, όσο και για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, παρακαλείστε όπως μεριμνήσετε για τη διενέργεια ελέγχων σε βυτιοφόρα διανομής και σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης της περιοχής σας, καθ’ όλη την περίοδο διάθεσης, ιδιαιτέρως δε κατά το πρώτο διάστημα, κατά το οποίο σημειώνεται και ο μεγαλύτερος όγκος παραδόσεων.

2. Παράλληλα, για τους ίδιους, ως άνω, λόγους, παρακαλείστε να εντείνετε τους διενεργούμενους από τις υπηρεσίες σας ελέγχους στα συστήματα μέτρησης καυσίμων στα πρατήρια, ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του ν. 4177/2013, των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ και των διατάξεων των συστημάτων εισροών εκροών, λαμβάνοντας υπόψη και τις υπ’ αριθμ. Φ2-2667/14.10.2014 (ΑΔΑ ΩΩΒΤΦ-3ΘΓ) και οικ. ΔΠΠ 2917/19.9.2016 εγκυκλίους μας (ΑΔΑ 778Μ4653Ο7-ΟΟΡ).

3. Τέλος, παρακαλείστε τα αποτελέσματα των ως άνω ελέγχων να κοινοποιηθούν στην Υπηρεσία μας ως εξής:

i. έως 15/01/2017 τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα διενεργηθούν μέχρι 31/12/2016 και

ii. έως 30/4/2017 τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα διενεργηθούν μέχρι 15/4/2017.Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας
Ευστράτιος Ζαφείρης

Πηγή: Taxheaven