Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε33/1587/ 3.11.2016 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έ

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε33/1587/ 3.11.2016 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έ

Αθήνα, 03/11/2016
Αριθμ. Πρωτ. Ε33/1587

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΛΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΊΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ:ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση :Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Τηλ.:210 52 15 264, 265 & 269
210 52 15 242 210 52 15 258, 256 - 257
FAX:210 52 23 228
E - mail:asfika@ika.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ και ΣΤΑΤ. ΠΑΡΑΚ/ΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Πειραιώς 28, 10437, ΑΘΗΝΑ
Αριθ.Τηλ. : 210 52 91 767 - 770
FAX : 210 52 91 735
E-mail:diakanonismos@keao.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές.»


ΣΧΕΤ.: Ε33/1134/1.7.2016 Γενικό Έγγραφο.

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ. πρωτ. Φ. 80000/οικ.42724/1641/25.10.2016, έγγραφο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το οποίο γνωστοποιείται η εφαρμογή των πάγιων ρυθμίσεων (άρθρο 4, παρ.2 του ν.2556/1997, όπως ισχύει και Υ.Α. Φ14/οικ.333/6-3-1998, ΦΕΚ 272Β/18-3-1998) που αφορούν την αναστολή καταβολής των τρεχουσών εισφορών και τη ρύθμιση σε δόσεις των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., καθώς και των φορέων των οποίων οι οφειλέτες έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο., επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις αποδεδειγμένα πληγείσες περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και εφαρμογή των οδηγιών του σχετικού Γενικού Εγγράφου.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δ.Χ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣΠηγή: Taxheaven