Αριθ. πρωτ.: οικ. 33482/ 31.10.2016 Γνωστοποίηση της υπ' αριθμ. 99/2016 Ατομικής Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αριθ. πρωτ.: οικ. 33482/ 31.10.2016 Γνωστοποίηση της υπ' αριθμ. 99/2016 Ατομικής Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αθήνα 31 Οκτωβρίου 2016
Α.Π. : οικ. 33482

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Πληροφορίες: Α. Βλασίδου
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2131364807
FAX:213-1364813

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της υπ' αριθμ. 99/2016 Ατομικής Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, αντίγραφο της υπ' αριθμ. ΝΣΚ 99/2016 Ατομικής Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ως εκ τούτου αποτελεί πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση (παρ. 4, του άρθρου 7 του ν. 3086/2002), αναφορικά με τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων του άρθρου 20 του ν. 2539/1997, όπως ισχύει και παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τη γνωστοποίησή της στους δήμους της χωρικής σας αρμοδιότητας, για ανάλογη εφαρμογή.

Μπορείτε να αναζητήσετε το παρόν έγγραφο στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στη διαδρομή: Το Υπουργείο / Εγκύκλιοι-Αποφάσεις.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ν. ΧατζηεργάτηςΠηγή: Taxheaven